செவ்வாய், 29 ஜனவரி, 2013

குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - முத்து- 2013_2 விடைகள்

குறுக்காக:

1.வண்டல் களைய ஊர் கடைசி சுற்றி உறங்கவா? (5)  தூர்வாங்க= தூங்கவா+ஊர்
4.நாக்கின் பின் எருது திரும்ப விரும்புமா? (3)   நாடுமா  (நாக்கு = நா; எருது = மாடு)
6.அங்குலம் ஐந்தில் மூன்று பழுதில்லா இனம் (3)  குலம் (அங்குலம் = குலம் = இனம்)
7.மூன்றடிச் செவி வெல்லம் சேர்ந்தது (5) கசக்ு  (மூன்றி = கம்; வெல்லம்ேர்ந்து = கக்கு)
8.தடவிக் கொடுத்த தலை தெறிக்க ஓடிய பாதி வருடம் (4) வருடிய
9.கை வலை பின்னிப் பேச்சு வழக்கில் பறிக்கவில்லை (4)  கவரலை  (கவரவில்லை; கை வலை = கர வலை)
12.2-நெடுக்கில் உள்ள பறவை பாடி மறைந்து சிவந்து அந்தி வெயிலில் தெரியும் (5)  செவ்வானம் 
14.முடிவற்ற யானை பின்னே தலையற்ற காக்கை உடம்பு (3)  யாக்கை
16.முனைய வேண்டியது கண்ணன் விளையாடிய நதி (கரந்துறைமொழி; anagram) (3)  யமுனை
17.சிற்றன்னை ரமா போட்டது படமா? (5) சித்திரமா

நெடுக்காக:
1.ஐம்பது பலம் உயர்த்து (3) தூக்கு
2.பானம் சுற்றி வா சிறுபெண்ணே காண்போம் ஆகாயத்தில் பாடும் பறவை (5)வானம்பாடி
3.ஒன்றைக் கை சுற்ற ஆடுவது (4)  கரகம்  (ஒன்று = க {தமிழ் இலக்கம்})
4.முடிவில்லா மூக்குக்கு விதையில்லா திராட்சை தரும் ஊர் (3)  நாசிக்கு
5.வேலையாளாம் மாது யாம் சொல்லாமல் பணி தீராது (5)  மாளாதுவேலை
8.(அணை உடையாமலிருக்க) உபாயம் பண்ண (தண்ணீரை) வழியசெய்  (கரந்துறைமொழி;anagram) (5)  வழிசெய்ய
10.நிமிர்ந்த தலைவன் காப்பியம் (5) வளையாபதி
11.சாம்பசிவனிடம் உள்ள நதி கங்கையா? இல்லை. ஆப்பிரிக்காவில் உண்டு (4)  சாம்பசி
13.ஔவையார் படம் எடுத்தவரைப் பிடித்த மோப்பம் (3)  வாசனை
15.நன்றிக்கடன் முடிக்காத மிருகம் (3)  கைம்மா (= யானை)

ஞாயிறு, 27 ஜனவரி, 2013

குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - முத்து- 2013_3

குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - முத்து- 2013_3 <!--Generated by PuthirMayam Crossword Builder Sun Jan 27 2013 22:13:26 GMT-0500 (Eastern Standard Time)

 

இந்த மாதிரி தமிழ்க் குறுக்கெழுத்துப் புதிர்கள் உங்களுக்குப் புதிதென்றால் இங்கே சென்று திரு. வாஞ்சிநாதனின் அருமையான விளக்கத்தைப் படிக்கவும். இந்தக் கட்டங்களில் சாதாரண ஆங்கில ‘கீபோர்ட்’ விசைகளை உபயோகித்தே தமிழ் எழுத்துக்களை நிரப்ப முடியும். உதாரணமாக, ‘புதிர்’ என்று எழுதுவதற்கு ‘puthir’ என்று டைப் செய்ய வேண்டும். எந்த விசைக்கு எந்த எழுத்து என்ற விபரம் இந்தப் பக்கத்தின் இறுதியில் இருக்கிறது. விடைகளை அனுப்பப் புதிர்க் கட்டங்களின் அடியில் உள்ள ‘Submit Answers’ என்ற ‘லிங்க்’-ஐ சொடுக்கவும். 

ஒரு கட்டத்தைத் தட்டினால், அந்தக் குறிப்புக்கான எல்லாக் கட்டங்களும் பளிச்சிடக் காணலாம்.  நீங்கள் தட்டிய கட்டம் குறுக்கு மற்றும் நெடுக்குக் குறிப்புகளுக்குப் பொதுவானதென்றால், மீண்டும் அந்தக் கட்டத்தில் தட்டினால், குறுக்கு அல்லது நெடுக்கு குறிப்புக்கு மாறும்.  செய்து பார்த்து உங்கள் எண்ணங்களை puthirmayamgmailcom என்ற விலாசத்திற்கு அனுப்பவும்.

வார்த்தைகளைத் தேட இவை உதவலாம் :  

http://www.tamilvu.org/library/dicIndex.htm
http://www.agaraadhi.com/dict/home.jsp
http://agarathi.com/index.php
http://dsal.uchicago.edu/dictionaries/tamil-lex/

This is a web based solver for Tamil crosswords that lets you directly type Tamil characters using an English keyboard. For example, for "புதிர்", type "puthir". You click on a cell to highlight the word. If a cell is part of both across and down clues, when you click again, it toggles the highlighting. Play with it and send your feedback to puthirmayamgmailcom.


குறுக்காக:
1. நல்லபாம்பா? முட்டை பின் நான்முகனிடம் முன்னிடம் இன்றி கடைசியில் வருமா (5)
4.ரிஷி தலை சுற்றிய வாள் பொங்கி உண்ணலாம் (3)
6.பாகர்குப் புறம்பான திக்குப்பாலகர் “சுதந்திரம் நமது பிறப்புரிமை” என்று முழங்கினார் (3)
7.படிமம் கண்டவாறு கண்டம் நீக்கித் திரும்பிவா (5)
8.கர்நாடக இசைப்பாடகி பட்டம்மாளின் ஊர் மைய இடம் சேர்த்து கடிதம் கொடு (4)
9.சந்தோஷத் தொடக்கம் பின்னே வலிமையா? ஆசையா? (4)
12.முடிவின் முதல் கொண்டு மறைதல் கடவுள் (5)
14.குறைதலைக் கொண்ட தீர்ப்பு சொல்லில் பகுதி போனது (3)
16.கங்கைப் புனலில் கசப்பு (3)
17.ஆகாயத்தேர் பறந்த வால் கொண்ட குரங்கு (5)

நெடுக்காக:
1. எண்ணி ஐந்தைச் சுற்றும் நடை (3)
2.கமல் நாக்கு குறைத்தால் கிடைக்கும் ஆஸ்தான கவிஞர் ஊர் (5)
3.பேரின்பம் பாதி மறுப்பு பாதி சேர்ந்த குற்றம் (4)
4.இனிப்புப் பண்டம் முடிக்காமல் சொன்னது அக்காலத்தில் (3)
5.ஓசி மறைவா ஒசமா? தலைகள் போகும் தண்டனையா? (5)
8.குன்றுச் சிறுமி சிவகாமி (5)
10. நிலை அளிக்க பரதவித்த மெய் தேய்த்து சுழற்றி விடு (5)
11.அல்வாவுடன் லகரம் சேர்த்துக் கொடுத்தால் நன்றாக இருக்கும். இல்லையா? (4)
13.பழங்காலத்தில் புன்முறுவல் பாதி திரும்பும் (3)
15. பலத்த அடிவாரத்திடம் உள்ளது மன உறுதி
Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ

நகல் அனுப்புக
-->

வெள்ளி, 25 ஜனவரி, 2013

கலைமொழி -முத்து 30

இங்கு மறைந்துள்ள செய்தியைக் கண்டு பிடிக்க வேண்டும்.
முதல் முறை முயல்வோர்,  உதாரணத்தோடு   உள்ள முழு விளக்கத்திற்கு  இங்கு பார்க்கவும்: ”முடித்துவிட்டேன்”  என்ற இடத்தில் தட்டினால் உங்கள் விடை அருகிலிருக்கும் பெட்டியில் வரும்.  அதைப் படிவம் எடுத்து பின்னூட்டம் மூலமோ, inamutham@gmail.com என்ற விலாசத்திற்கு மின் அஞ்சல் மூலமோ அனுப்ப வும்.
 
நீங்களே கலைமொழி புதிரமைக்க :- http://free.7host07.com/yosippavar/kalaimozhi//kalaimozhi.html இது போன்ற அனைத்து நண்பர்களின் வார்த்தை விளையாட்டுக்கள் பற்றிய அறிவிப்புகளை உடனடியாக அறிந்து கொள்ள   https://groups.google.com/group/vaarthai_vilayaatu?hl=en  என்ற கூகிள் குழுமத்தில் இணைந்து கொள்ளுங்கள்.

கலைமொழி -முத்து 29  விடை:  

அறிவுக்கு விருந்தாகும் திருக்குறளே - வள்ளுவர் ஆக்கி நமக்களித்த அரும் பொருளே! உடலுக்கு உயிர் போலே! உலகுக்கு ஒளி போலே! பயிருக்கு மழை போலே!
(கிர் அ. மாசி யின் பாடிலிரந்து; பம்:  அறிவாளி )
சரியான விடை அளித்தவர்கள் (மொத்தம்  6  பேர் ) 
ராமராவ்,  வேதா, பாலசந்திரன், நாகராஜன், சாந்தி, மீனாக்ஷி சுப்ரமணியன்  
அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள்!    

சொல்கலை - முத்து 37


ஆங்கில இதழ்களில் Word Scramble என்ற வகை புதிர்கள் போன்று தமிழில்
அமைக்கப்பட்டபுதிர்.

சொல்கலை - முத்து  36 விடைகளுக்கு, பக்கக் கடைசியில் பார்க்கவும்

முதல் முறை முயல்பவர்கள் விவரங்களுக்கு இங்கு பார்க்கவும்: http://muthuputhir.blogspot.com/2012/05/5.html

புதிரை வலைத்தளத்திலேயே அவிழ்க்கலாம்; பிரியப்பட்டால், காகிதத்தில்
எழுதியும் விடுவிக்கலாம்.

  இங்கு இருக்கும் (கலைக்கப்பட்ட) மூலச் சொற்கள்  தமிழ் நாட்டில் உள்ள ஊர்களின் பெயர்கள்


1.
2.
3.
4.
5.
6.


___ ____ __ முச்சாணும் ஓடாது (பூர்த்தி செய்யவும்)

”முடித்துவிட்டேன்” என்ற இடத்தில் தட்டினால் மேலே பெட்டியில் இறுதி விடை தெரியும்.  அதைப் படிவம் எடுத்து,  பின்னூட்டம் மூலமோ, மின் அஞ்சல் (inamutham@gmail.com) மூலமோ அனுப்பவும்.  பின்னூட்டம் மூலம் அனுப்பும்போது, "anonymous"-ஆக அனுப்பினால், உங்கள் பெயரையும் சேர்க்கவும்.

நீங்களும் சொல்கலை புதிர் உருவாக்க :-
http://free.7host07.com/yosippavar/solkalai//solkalai.asp

இது போன்ற அனைத்து நண்பர்களின் வார்த்தை விளையாட்டுக்கள் பற்றிய அறிவிப்புகளை உடனடியாக அறிந்து கொள்ள  https://groups.google.com/group/vaarthai_vilayaatu?hl=en  என்ற கூகிள் குழுமத்தில் இணைந்து கொள்ளுங்கள்.

சொல்கலை - முத்து  36 விடைகள்:
1) பொள்ளாச்சி  2) நாங்குநேரி  3) சிங்கம் புணரி  4) திருவரங்கம்  5) பெரியகுளம்  6) சிறுகுளத்தூர்  7) மணிமங்கலம்  8) எட்டயபுரம்  9) மதுராந்தகம்
இறுதி விடை: பொங்கும் மங்களம் எங்கும் தங்குக

உற்சாகத்துடன் பங்கு கொண்டு ஊக்குவித்த நண்பர்கள் (மொத்தம் 10 பேர் ):

ராமராவ், யோசிப்பவர், ராமையா, வடகரை வேலன்,  வைத்யநாதன், பாலசந்திரன், சாந்தி,  வேதா, மீனாக்ஷி சுப்ரமணியன்,  நாகராஜன்,                 

 இவர்கள் எல்லோரும் எல்லா விடைகளும் சரியாகக் கண்டுபிடித்திருந்தனர். அனைவருக்கும் நன்றியுடன் வாழ்த்துக்கள்.

வழிமொழி - முத்து 13

வழிமொழி - முத்து 12 விடை:

தை பொறந்தா வழி பொறக்கும் தங்கமே தங்கம் தங்கச் சம்பா நெல் விளையும் தங்கமே தங்கம்  (கவிஞர் அ. மருதகாசியின் பாடலிலிருந்து)

 உற்சாகத்துடன் பங்கு கொண்டு ஊக்குவித்த நண்பர்கள் (மொத்தம் 2 பேர் ): ராமராவ்,   சாந்தி.

இருவருக்கும் நன்றியுடன் வாழ்த்துக்கள்!   

முதல் முறை வழிமொழி வகைப் புதிர் விளையாட வருபவர்கள் இங்கு சென்று விதிகள், செய் முறை, விடை கண்டு பிடிக்க உதவும் குறிப்புகள் பற்றிய முழு விவரங்களைப்  பார்த்து விட்டு வரவும்.

இந்த வகைப் புதிரை நீங்களும் வடிவமைக்கலாம்! இங்கே கிளிக் செய்யவும்  
இங்கு மறைந்திருப்பது ஒருபொழி
.

 

 


ஞாயிறு, 20 ஜனவரி, 2013

கலைமொழி -முத்து 29

இங்கு மறைந்துள்ள செய்தியைக் கண்டு பிடிக்க வேண்டும்.
முதல் முறை முயல்வோர்,  உதாரணத்தோடு   உள்ள முழு விளக்கத்திற்கு  இங்கு பார்க்கவும்: 
 


”முடித்துவிட்டேன்”  என்ற இடத்தில் தட்டினால் உங்கள் விடை அருகிலிருக்கும் பெட்டியில் வரும்.  அதைப் படிவம் எடுத்து பின்னூட்டம் மூலமோ, inamutham@gmail.com என்ற விலாசத்திற்கு மின் அஞ்சல் மூலமோ அனுப்ப வும்.
 
நீங்களே கலைமொழி புதிரமைக்க :- http://free.7host07.com/yosippavar/kalaimozhi//kalaimozhi.html இது போன்ற அனைத்து நண்பர்களின் வார்த்தை விளையாட்டுக்கள் பற்றிய அறிவிப்புகளை உடனடியாக அறிந்து கொள்ள   https://groups.google.com/group/vaarthai_vilayaatu?hl=en  என்ற கூகிள் குழுமத்தில் இணைந்து கொள்ளுங்கள்.

கலைமொழி -முத்து 28  விடை:  

"முத்துச் சம்பா நெல்லு குத்தி தங்கமே தங்கம் முத்தத்திலே சோறு பொங்கி தங்கமே தங்கம் 
குத்து விளக்கேத்தி வச்சு தங்கமே தங்கம்  கொண்டாடி மகிழ்ந்திடுவோம் தங்கமே தங்கம் "

சரியான விடை அளித்தவர்கள் (மொத்தம்  3  பேர் ) 
ராமராவ், ராமையா,  சாந்தி

புதன், 16 ஜனவரி, 2013

குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - முத்து- 2013_1 விடைகள்

குறுக்காக:
3.செய்யுள் இறுதியில் சீர் குலைந்த சீரகம் சேர்ந்த 
     பழங்காலத்தில் மத்தியகிழக்கு நாடு (5)     பாரசீகம்    (செய்யுள் = பா; சீர் குலைந்த சீரகம் =ரசீகம்)
6.சுவைத்த அனுபவம் ஒரு சித்தத்தில் தெரியும் (4)  ருசித்த
7.எண்ணெயில் சர்க்கரை - முடிவு என்ன (4)    கரையாது  (முடிவு = கரை; என்ன = யாது)
8.பாதி மர்மம் புசித்தவர் பயந்தவர் (6) மருண்டவர் (மர்+உண்டவர்)
13.எருதின் முதுகில் இருப்பது சிறு சட்டி விளக்கு - 
            குழம்பினால் மிகையில்லை (6)  அதிகமில்லை  (திமிலை+அகல்)
14.மணி உள்ளே திரும்பிய மரம் கைக்கு அலங்காரம் (4)  மருதாணி (தாரு = மரம்)
15.முன்பு கேட்டிராத மார் தட்டிய புதிர் தானமா? (4)  புதிதான  ( புதிர் தானமா (minus)  மார்)
16.சபை ஆடும் கெஞ்சும் (5) மன்றாடும்  (மன்று = சபை)
நெடுக்காக:
1. முதல் பலத்து திரும்பி வரு மழை ஐப்பசி-கார்த்திகையில் வரும் (5)  பருவமழை
2.புத்தா ஈண்டு ஈ இல்லை புது வருடம் (5)   த்ாண்டு
4.அரசி கர்மத்தில் அபிமானி (4) ரசிகர் (= அபிமானி)
5.அங்காடி பின்னே அறையப்படுவது வண்டி உருண்டோடத் தேவை (4)  ையாணி (=அச்சாணி)
9.வருந்தி மெய்யிழந்து வா (3) வருதி (வருந்தி -ந்)
10.அயோத்தி அரசி நல்ல தோழி (5)ுமித்ிரை (சு+மித்திரை)
11.பசு கொடுப்பதைக் காடு தொடரும் வறண்ட பிரதேசம் (5) பாலைவனம் (பாலை+ வனம்)
12.உறுதியில் நுழைந்த கடைசி குரு கள்வன் (4)  ிருடன் ( திடன் +ரு)
13.பாதி அணிந்த பாதி உடையோடு குழுத்தலைவர் வந்தார் குழுவோடு (4) அணியோட  (அணிந்த + உட ோடு )

பங்கு கொண்டவர்கள்:  (10 பேர்)


மாதவ், சாந்தி, நாகராஜன், ராமராவ், ராமையா, ஹரி பாலகிருஷ்ணன்,  மனு, ராஜேஷ், மீனாக்ஷி சுப்ரமணியன், வீ. ஆர். பாலகிருஷ்ணன் 

அனைவருக்கும் நன்றியுடன் பாராட்டுக்கள்.             

திங்கள், 14 ஜனவரி, 2013

குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - முத்து- 2013_2

குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - முத்து- 2013_1 <!--Generated by PuthirMayam Crossword Builder Mon Jan 14 2013 23:06:32 GMT-0500 (Eastern Standard Time)

இந்த மாதிரி தமிழ்க் குறுக்கெழுத்துப் புதிர்கள் உங்களுக்குப் புதிதென்றால் இங்கே சென்று திரு. வாஞ்சிநாதனின் அருமையான விளக்கத்தைப் படிக்கவும். இந்தக் கட்டங்களில் சாதாரண ஆங்கில ‘கீபோர்ட்’ விசைகளை உபயோகித்தே தமிழ் எழுத்துக்களை நிரப்ப முடியும். உதாரணமாக, ‘புதிர்’ என்று எழுதுவதற்கு ‘puthir’ என்று டைப் செய்ய வேண்டும். எந்த விசைக்கு எந்த எழுத்து என்ற விபரம் இந்தப் பக்கத்தின் இறுதியில் இருக்கிறது. விடைகளை அனுப்பப் புதிர்க் கட்டங்களின் அடியில் உள்ள ‘Submit Answers’ என்ற ‘லிங்க்’-ஐ சொடுக்கவும். 

ஒரு கட்டத்தைத் தட்டினால், அந்தக் குறிப்புக்கான எல்லாக் கட்டங்களும் பளிச்சிடக் காணலாம்.  நீங்கள் தட்டிய கட்டம் குறுக்கு மற்றும் நெடுக்குக் குறிப்புகளுக்குப் பொதுவானதென்றால், மீண்டும் அந்தக் கட்டத்தில் தட்டினால், குறுக்கு அல்லது நெடுக்கு குறிப்புக்கு மாறும்.  செய்து பார்த்து உங்கள் எண்ணங்களை puthirmayamgmailcom என்ற விலாசத்திற்கு அனுப்பவும்.

வார்த்தைகளைத் தேட இவை உதவலாம் :  

http://www.tamilvu.org/library/dicIndex.htm
http://agarathi.com/index.php
http://dsal.uchicago.edu/dictionaries/tamil-lex/

This is a web based solver for Tamil crosswords that lets you directly type Tamil characters using an English keyboard. For example, for "புதிர்", type "puthir". You click on a cell to highlight the word. If a cell is part of both across and down clues, when you click again, it toggles the highlighting. Play with it and send your feedback to puthirmayamgmailcom.


குறுக்காக:
1.வண்டல் களைய ஊர் கடைசி சுற்றி உறங்கவா? (5)
4.நாக்கின் பின் எருது திரும்ப விரும்புமா? (3)
6.அங்குலம் ஐந்தில் மூன்று பழுதில்லா இனம் (3)
7.மூன்றடிச் செவி வெல்லம் சேர்ந்தது (5)
8.தடவிக் கொடுத்த தலை தெறிக்க ஓடிய பாதி வருடம் (4)
9.கை வலை பின்னிப் பேச்சு வழக்கில் பறிக்கவில்லை (4)
12.2-நெடுக்கில் உள்ள பறவை பாடி மறைந்து சிவந்து அந்தி வெயிலில் தெரியும் (5)
14.முடிவற்ற யானை பின்னே தலையற்ற காக்கை உடம்பு (3)
16.முனைய வேண்டியது கண்ணன் விளையாடிய நதி (கரந்துறைமொழி; anagram) (3)
17.சிற்றன்னை ரமா போட்டது படமா? (5)

நெடுக்காக:
1.ஐம்பது பலம் உயர்த்து (3)
2.பானம் சுற்றி வா சிறுபெண்ணே காண்போம் ஆகாயத்தில் பாடும் பறவை (5)
3.ஒன்றைக் கை சுற்ற ஆடுவது (4)
4.முடிவில்லா மூக்குக்கு விதையில்லா திராட்சை தரும் ஊர் (3)
5.வேலையாளாம் மாது யாம் சொல்லாமல் பணி தீராது (5)
8.(அணை உடையாமலிருக்க) உபாயம் பண்ண (தண்ணீரை) வழியசெய் (கரந்துறைமொழி;anagram) (5)
10.நிமிர்ந்த தலைவன் காப்பியம் (5)
11.சாம்பசிவனிடம் உள்ள நதி கங்கையா? இல்லை. ஆப்பிரிக்காவில் உண்டு (4)
13.ஔவையார் படம் எடுத்தவரைப் பிடித்த மோப்பம் (3)
15.நன்றிக்கடன் முடிக்காத மிருகம் (3)
Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ

நகல் அனுப்புக
-->

சனி, 12 ஜனவரி, 2013

சொல்கலை - முத்து 36

ஆங்கில இதழ்களில் Word Scramble என்ற வகை புதிர்கள் போன்று தமிழில்
அமைக்கப்பட்டபுதிர்.

முதல் முறை முயல்பவர்கள் விவரங்களுக்கு இங்கு பார்க்கவும்: http://muthuputhir.blogspot.com/2012/05/5.html

புதிரை வலைத்தளத்திலேயே அவிழ்க்கலாம்; பிரியப்பட்டால், காகிதத்தில்
எழுதியும் விடுவிக்கலாம்.

  இங்கு இருக்கும் (கலைக்கப்பட்ட) மூலச் சொற்கள்  தமிழ் நாட்டில் உள்ள ஊர்களின் பெயர்கள்


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.


பொங்கல் வாழ்த்து

”முடித்துவிட்டேன்” என்ற இடத்தில் தட்டினால் மேலே பெட்டியில் இறுதி விடை தெரியும்.  அதைப் படிவம் எடுத்து,  பின்னூட்டம் மூலமோ, மின் அஞ்சல் (inamutham@gmail.com) மூலமோ அனுப்பவும்.  பின்னூட்டம் மூலம் அனுப்பும்போது, "anonymous"-ஆக அனுப்பினால், உங்கள் பெயரையும் சேர்க்கவும்.

நீங்களும் சொல்கலை புதிர் உருவாக்க :-
http://free.7host07.com/yosippavar/solkalai//solkalai.asp

இது போன்ற அனைத்து நண்பர்களின் வார்த்தை விளையாட்டுக்கள் பற்றிய அறிவிப்புகளை உடனடியாக அறிந்து கொள்ள  https://groups.google.com/group/vaarthai_vilayaatu?hl=en  என்ற கூகிள் குழுமத்தில் இணைந்து கொள்ளுங்கள்.

சொல்கலை - முத்து  35 விடைகள்:
1) திருமகன் 2) நெல்லை 3) பள்ளிக்கூடம் 4) எங்கிருந்தோ வந்தான் 5) மறுபடியும் தேவகி 6) பொற்கொடி 7) புனித இதயம்;
இறுதி விடை:  இரு தலைக் கொள்ளி எறும்பு

உற்சாகத்துடன் பங்கு கொண்டு ஊக்குவித்த நண்பர்கள் (மொத்தம் 14 பேர் ):

வடகரை வேலன், வைத்யநாதன், ராமராவ், மீனுஜெய்,  வேதா, ராஜேஷ் துரைராஜ், 10அம்மா, பாலசந்திரன்,  சாந்தி, ராகவேந்திரன், நாகராஜன், மீனாக்ஷி சுப்ரமணியன், அனானிமஸ் (?), யோசிப்பவர்,               

 இவர்கள் எல்லோரும் எல்லா விடைகளும் சரியாகக் கண்டுபிடித்திருந்தனர். அனைவருக்கும் நன்றியுடன் வாழ்த்துக்கள்.

வெள்ளி, 11 ஜனவரி, 2013

கலைமொழி -முத்து 28

இங்கு மறைந்துள்ள செய்தியைக் கண்டு பிடிக்க வேண்டும்.
முதல் முறை முயல்வோர்,  உதாரணத்தோடு   உள்ள முழு விளக்கத்திற்கு  இங்கு பார்க்கவும்: 
 


”முடித்துவிட்டேன்”  என்ற இடத்தில் தட்டினால் உங்கள் விடை அருகிலிருக்கும் பெட்டியில் வரும்.  அதைப் படிவம் எடுத்து பின்னூட்டம் மூலமோ, inamutham@gmail.com என்ற விலாசத்திற்கு மின் அஞ்சல் மூலமோ அனுப்ப வும்.
 
நீங்களே கலைமொழி புதிரமைக்க :- http://free.7host07.com/yosippavar/kalaimozhi//kalaimozhi.html இது போன்ற அனைத்து நண்பர்களின் வார்த்தை விளையாட்டுக்கள் பற்றிய அறிவிப்புகளை உடனடியாக அறிந்து கொள்ள   https://groups.google.com/group/vaarthai_vilayaatu?hl=en  என்ற கூகிள் குழுமத்தில் இணைந்து கொள்ளுங்கள்.

கலைமொழி -முத்து 27  விடை:  

மாதர் தம்மை இழிவு செய்யும் மடமையைக் கொளுத்துவோம்; 
    வைய வாழ்வு தன்னில் எந்த வகையினும் நமக்குளே 
தாதர் என்ற நிலைமை மாறி ஆண்களோடு பெண்களும் 
    சரிநிகர் சமானமாக வாழ்வம் இந்த நாட்டிலே!
சரியான விடை அளித்தவர்கள் (மொத்தம்  8  பேர் )
 நாகராஜன்,  வைத்யநாதன், அனிதா,  சாந்தி, ராமராவ், ராமையா, மீனாக்ஷி சுப்ரமணியன்,  10அம்ம     
அனைவருக்கும் நன்றியுடன் வாழ்த்துக்கள்! 

பின்பற்றுபவர்கள்