சனி, 29 மார்ச், 2014

குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - முத்து 2014- மார்ச் : விடைகள்

(குறிப்புகள் கீழே)
புதிராக்கம்:முத்துசுப்ரமண்யம்

1
பா

2

3
வி

4
கா

5
வா
ர்
த்
தை
ளை

6
து
லை
க்

கொ

7
8
தி
லா
ள்

9
ட்
டு
கை

ண்

க்

10
து
டி
ப்
11
பு

12
செ
ங்
ல்


ரி

ந்13
போ

14
ந்
தி
15
சா
லி

ம்

ல்

ல்

டி

Save Answers   Load Answers   Submit Answers   © Hari Balakrishnan - puthirmayam.com

குறுக்காக:
5.சொற்களைக் காண சொல் நீக்கு!! (6)
6. துவாலை ஓரங்களுக்கிடையே வெகு தூரம். (2)
7.காரணமில்லாதவள் சொந்தமில்லை (4) (அரும்பதம்) (காரணம் = ஏது)  ஏதிலாள் = அன்னியப் பண்மணி
9.கடுகை வெட்டி இடை ஒட்டிப் பிணி. (4)  கடுகை + வெட்டி = கட்டுகை
10.நாடி(க்) கடைசி கொண்ட நன்மை தரும் நடுக்கம் (4) (தெரிந்த சொல் - தெரியாத பொருள்)  நன்மை = துப்பு  துப்பு+ நாடி= துடிப்பு
12.பட்டு கிழிந்த ஊர் கட்டு வேலைக்குப் பயன்படும். (4)  செங்கல்பட்டு - பட்டு = செங்கல்
13.பாதி போனவன் கடந்ததைக் குறிக்கும் சொல் (2)
14.விசுவைப் பிரிந்த சுதந்திர விசாலி சாமர்த்தியக்காரி. (6) சுதந்திர விசாலி - விசு ==> தந்திரசாலி = சாமர்த்தியசாலி  (anagram)
நெடுக்காக:
1.உலகு காண் (2)  உலகு = காண் = பார்
2.தண்டமது புனைவுகள். (4)  தண்டம் = கதை; தண்டம்+ மது ==> கதைகள் (புனைவுகள்)
3.உண்டாக்க: காளை வால் சுற்றி விலைக்குக் கொடுக்க (4)  காளை வால் = ளைவிலைக்குக் கொடுக்க = விக்க (விற்க)  விளைக்க = உண்டாக்க
4.கேட்க: காக்க கொடுத்து மெய்யிழந்து குழம்பு (2,4)  காக்க கொடுத்து - த் ==> காது கொடுக்க (anagram) = கேட்க
8.புளியங்காடு சாப்பாட்டுக் காடான ஊர் (6)  சாப்பாடு = திண்டி;  சாப்பாட்டுக் காடு = திண்டிவனம் = புளியங்காடு (Wikipedia)
11.புதரில் மயங்க விளக்கம் கிடைக்கும் (4)  புதரில் ==> புரிதல் (anagram)
12.சென்னை சந்தில் தலை மாறிய கரகாட்டக்காரர் (4)
15.வழிப்போக்கர் தங்குமிடம் (= சாவடி)வருமுன் எடுத்த (-வ) பாண்டம் (=சாடி). (2)

வெள்ளி, 28 மார்ச், 2014

கலைமொழி -முத்து 57

இங்கு கலைந்துள்ள செய்தியைக் கண்டு பிடிக்க வேண்டும். முதல் முறை முயல்வோர்,  உதாரணத்தோடு  உள்ள முழு விளக்கத்திற்கு  இங்கு பார்க்கவும்.  

புதிரை விடுவிக்க ஓர் உபாயம்! 

ஒரு கறுப்புக் கட்டத்திற்கும், அடுத்த கறுப்புக் கட்டத்திற்கும் இடையே  உள்ள வார்த்தையைக்  கண்டுபிடிக்க முயலவும்.  இவ்வாறே எல்லா வார்த்தைகளையும் கண்டுபிடித்துவிட்டால்,  மறைந்திருக்கும் செய்தி தானாகவே 
கிடைத்துவிடும்!


”முடித்துவிட்டேன்”  என்ற இடத்தில் தட்டினால்   உங்கள் விடை அருகிலிருக்கும் பெட்டியில் வரும்.  அதைப் படிவம் எடுத்து பின்னூட்டம் மூலமோ, inamutham@gmail.com என்ற விலாசத்திற்கு  மின் அஞ்சல் மூலமோ அனுப்ப வும்.

விடை அனுப்பியவர்கள் பெயர்ப் பட்டியல் 
பார்க்க:
 

http://tinyurl.com/kalaimozi-scorecard

நீங்களே கலைமொழி புதிரமைக்க :-
 

http://free.7host07.com/yosippavar/kalaimozhi/

இது போன்ற அனைத்து நண்பர்களின் வார்த்தை   விளையாட்டுக்கள் பற்றிய அறிவிப்புகளை  உடனடியாக அறிந்து கொள்ள     
 https://groups.google.com/group/vaarthai_vilayaatu?hl=en   
என்ற கூகிள் குழுமத்தில் இணைந்து  கொள்ளுங்கள்.

கலைமொழி -முத்து 56 விடை: 


பொதுவாக சொற்கள் உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்துவதில்லை. அவைதான் உணர்ச்சிகளையே உருவாக்குகின்றன. பெரும்பாலான பகைமைகளும் சினங்களும் சொல்லிவிட்ட சொல்லைத் தொடர்ந்து செல்லும் உள்ளங்களால் உருவாக்கப்படுபவை. (‘வெண்முரசு’ – நூல் இரண்டு – ‘மழைப்பாடல்’ – 16, ஜெயமோஹன்)
பங்கேற்று விடை அளித்தவர்கள் (மொத்தம் 9 (ஒன்பதே)  பேர்)
ராமராவ், ராமையா, பவளமணி பிரகாசம், யோசிப்பவர், வைத்தியநாதன், நாகராஜன், சாந்தி, மீனாக்ஷி சுப்ரமணியன், 10அம்மா
அனைவருக்கும் நன்றியுடன் பாராட்டுகள்!

ஞாயிறு, 16 மார்ச், 2014

கலைமொழி -முத்து 56

இங்கு கலைந்துள்ள செய்தியைக் கண்டு பிடிக்க வேண்டும். முதல் முறை முயல்வோர்,  உதாரணத்தோடு  உள்ள முழு விளக்கத்திற்கு  இங்கு பார்க்கவும்.  

புதிரை விடுவிக்க ஓர் உபாயம்! 

ஒரு கறுப்புக் கட்டத்திற்கும், அடுத்த கறுப்புக் கட்டத்திற்கும் இடையே  உள்ள வார்த்தையைக்  கண்டுபிடிக்க முயலவும்.  இவ்வாறே எல்லா வார்த்தைகளையும் கண்டுபிடித்துவிட்டால்,  மறைந்திருக்கும் செய்தி தானாகவே 
கிடைத்துவிடும்!
”முடித்துவிட்டேன்”  என்ற இடத்தில் தட்டினால்   உங்கள் விடை அருகிலிருக்கும் பெட்டியில் வரும்.  அதைப் படிவம் எடுத்து பின்னூட்டம் மூலமோ, inamutham@gmail.com என்ற விலாசத்திற்கு  மின் அஞ்சல் மூலமோ அனுப்ப வும்.

விடை அனுப்பியவர்கள் பெயர்ப் பட்டியல் 
பார்க்க:
 

http://tinyurl.com/kalaimozi-scorecard

நீங்களே கலைமொழி புதிரமைக்க :-
 

http://free.7host07.com/yosippavar/kalaimozhi
//kalaimozhi.html  
இது போன்ற அனைத்து நண்பர்களின் வார்த்தை   விளையாட்டுக்கள் பற்றிய அறிவிப்புகளை  உடனடியாக அறிந்து கொள்ள      
 https://groups.google.com/group/vaarthai_vilayaatu?hl=en    என்ற கூகிள் குழுமத்தில் இணைந்து  கொள்ளுங்கள்.

கலைமொழி -முத்து 55 விடை: 


குழந்தைகளுக்கு முதல் 12 மாதங்கள் பேசவும் நடக்கவும் கற்றுக் கொடுக்கிறோம் - அடுத்த 12 ஆண்டுகள் அவர்களை ஓரிடத்தில் உட்காரவும் வாயை மூடவும் சொல்கிறோம்! - Phyllis Diller
பங்கேற்று விடை அளித்தவர்கள் (மொத்தம் 11  பேர்)
ராமராவ்,ராமையா, வைத்தியநாதன், சௌதாமினி சுப்ரமண்யம், யோசிப்பவர், நாகமணி ஆனந்தம், பத்மாவதி திருமுடி, சாந்தி, நாகராஜன், மீனாக்ஷி சுப்ரமணியன், பாலசந்திரன்
அனைவருக்கும் நன்றியுடன் பாராட்டுகள்!

ஞாயிறு, 9 மார்ச், 2014

கலைமொழி -முத்து 55

இங்கு கலைந்துள்ள செய்தியைக் கண்டு பிடிக்க வேண்டும். முதல் முறை முயல்வோர்,  உதாரணத்தோடு  உள்ள முழு விளக்கத்திற்கு  இங்கு பார்க்கவும்.  

புதிரை விடுவிக்க ஓர் உபாயம்! 

ஒரு கறுப்புக் கட்டத்திற்கும், அடுத்த கறுப்புக் கட்டத்திற்கும் இடையே  உள்ள வார்த்தையைக்  கண்டுபிடிக்க முயலவும்.  இவ்வாறே எல்லா வார்த்தைகளையும் கண்டுபிடித்துவிட்டால்,  மறைந்திருக்கும் செய்தி தானாகவே 
கிடைத்துவிடும்!
”முடித்துவிட்டேன்”  என்ற இடத்தில் தட்டினால்   உங்கள் விடை அருகிலிருக்கும் பெட்டியில் வரும்.  அதைப் படிவம் எடுத்து பின்னூட்டம் மூலமோ, inamutham@gmail.com என்ற விலாசத்திற்கு  மின் அஞ்சல் மூலமோ அனுப்ப வும்.

விடை அனுப்பியவர்கள் பெயர்ப் பட்டியல் 
பார்க்க:
 

http://tinyurl.com/kalaimozi-scorecard

நீங்களே கலைமொழி புதிரமைக்க :-
 

http://free.7host07.com/yosippavar/kalaimozhi
//kalaimozhi.html  
இது போன்ற அனைத்து நண்பர்களின் வார்த்தை   விளையாட்டுக்கள் பற்றிய அறிவிப்புகளை  உடனடியாக அறிந்து கொள்ள      
 https://groups.google.com/group/vaarthai_vilayaatu?hl=en    என்ற கூகிள் குழுமத்தில் இணைந்து  கொள்ளுங்கள்.

கலைமொழி -முத்து 53 விடை:  

நிலத்தையும் நதிகளையும் வைத்து வேளாண்மையை கணிக்கமுடியும். ஜனபதங்களின் செறிவை வைத்து படைபலத்தை கணிக்கமுடியும். துறைகளையும் சாலைகளையும் கொண்டு வணிகத்தை கணிக்கமுடியும். - ஜெ.மோ.


பங்கேற்று விடை அளித்தவர்கள் (மொத்தம் 8  பேர்)
நாகராஜன், பவளமணி பிரகாசம், ராமராவ், சாந்தி, வைத்தியநாதன், ராமையா, மீனாக்ஷி சுப்ரமணியன், பத்மாவதி திருமுடி  
அனைவருக்கும் நன்றியுடன் பாராட்டுகள்!

பின்பற்றுபவர்கள்