வெள்ளி, 27 மார்ச், 2015

கலைமொழி -74

இங்கு மறைந்துள்ள *செய்தியைக் கண்டு பிடிக்க வேண்டும்.
  
முதன்முறை முயல்வோர்,  உதாரணத்தோடு உள்ள முழு விளக்கத்திற்கு இங்கு பார்க்கவும்:    விவரமான செய்முறை விளக்கம் (http://muthuputhir.blogspot.com/2012/04/blog-post.html)

”முடித்துவிட்டேன்”  என்ற இடத்தில் தட்டினால்   உங்கள்  விடை அருகிலிருக்கும் பெட்டியில் வரும்.   அதைப் படிவம் எடுத்து பின்னூட்டம்மூலமோ, inamutham @ gmail.com என்ற விலாசத்திற்கு  மின் அஞ்சல் மூலமோ அனுப்பவும்.  

விடை அனுப்பியவர்கள் பெயர்ப் பட்டியல், சரியான விடை மற்றும் செய்தி பற்றிய சில சுவையான் தகவல்கள், மூலக் கட்டுரை/கவிதை விவரங்கள் பங்கேற்றவருடன் மட்டும் பகிர்ந்து கொள்ளப் படும்!நீங்களே கலைமொழி புதிரமைக்க :-
http://free.7host07.com/yosippavar/kalaimozhi/


இது போன்ற அனைத்து நண்பர்களின் வார்த்தை   விளையாட்டுக்கள் பற்றிய அறிவிப்புகளை  உடனடியாக அறிந்து கொள்ள : 
 https://groups.google.com/group/vaarthai_vilayaatu?hl=en    என்ற கூகிள் குழுமத்தில் இணைந்து  கொள்ளுங்கள்.


கலைமொழிப் புதிர் ஆர்வலரா?  இந்த கூகிள் “அப்” (App) உங்களுக்குப் பிடிக்கும்!
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ygames.yquotepuz

சனி, 21 மார்ச், 2015

குறுக்கெழுத்துப் புதிர் -- மார்ச் 2015-2

முதல் வருகையா?  இந்த அறிமுகத்தைப் பார்த்துவிட்டு வரவும்:
http://muthuputhir.blogspot.com/2014/11/blog-post_9.html

1.  கட்டங்களில் சாதாரண ஆங்கில ‘கீபோர்ட்’ விசைகளை உபயோகித்தே தமிழ் எழுத்துக்களை நிரப்ப முடியும். உதாரணமாக, ‘புதிர்’ என்று எழுதுவதற்கு ‘puthir’ என்று டைப் செய்ய வேண்டும். எந்த விசைக்கு எந்த எழுத்து என்ற விபரம் இந்தப் பக்கத்தின் இறுதியில் இருக்கிறது. 
2.  விடைகளை அனுப்பப் புதிர்க் கட்டங்களின் அடியில் உள்ள ‘Submit Answers’ என்ற ‘லிங்க்’-ஐ சொடுக்கவும். ஒரு கட்டத்தைத் தட்டினால், அந்தக் குறிப்புக்கான எல்லாக் கட்டங்களும் பளிச்சிடக் காணலாம். நீங்கள் தட்டிய கட்டம் குறுக்கு மற்றும் நெடுக்குக் குறிப்புகளுக்குப் பொதுவானதென்றால், மீண்டும் அந்தக் கட்டத்தில் தட்டினால், குறுக்கு அல்லது நெடுக்கு குறிப்புக்கு மாறும். செய்து பார்த்து உங்கள் எண்ணங்களை puthir(.)mayam(@)gmail(.)com. என்ற விலாசத்திற்கு அனுப்பவும்.

3.  வார்த்தைகளைத் தேட (விடை கண்டுபிடிக்க) இவை உதவும்: 
http://www.tamilvu.org/library/dicIndex.htm;
http://ta.wiktionary.org/wiki/
http://agarathi.com/index.php
http://dsal.uchicago.edu/dictionaries/fabricius/  
நிலாமுற்றம் தமிழ் அகராதி
நிலாமுற்றம் வழக்குச் சொல் அகராதி

நிலாமுற்றம் தொகைச் சொல் அகராதி
 
 
தமிழ் விக்கிபீடியா
(ஆங்கில) wikipedia 

 

Comments:
அருமையான புதிராக்கம் ! -- தமிழ் 
Very nice and wonderful clues as usual. Keep up the great work. -- Nagarajan Appichigounder. 
A very nice xwd. with excellent clues.  I particularly admired 6ac; 8ac, 11ac,and 2dn.  Came to know a new word thro' 14dn.  -- சந்தானம்
Interesting clues  difficulty level 3/5  liked the following particularly 6,9,13,16 -- வைத்தியநாதன் 
13-kurukkaaka is interesting! -- நாகமணி ஆனந்தம் 
குறுக்கெழுத்துப் புதிர் -- மார்ச் 2015-2

குறுக்காக:
5.சுரமிழந்த பூபதி திருநீறு. (2)
6.குடிக்கா அவலம் உயிர் நீக்க ஏற்ற காலம். (6)
7.முறையாக நடந்தேறியது வீரகேசரி வரவில் (4)
8.எந்த நாள் என சொல்வது.(3)
9.பெண் பின் நோக்கிய தினுசா. (3)
11.கலவையிலிருந்து மூச்செடுத்த கோழை. (3)
13.பாறை இடையே தடி திருப்பிக் கண்டித்தல். (4)
16.வெடி முடுக்க தீர்மானம் செய்ய வேண்டும். (6)
17.பாதிக் கண்ணால் பார்க்க வேண்டும். (2)

நெடுக்காக:
1.அதிகக் காரியம் பாதிப் பாதி செய்யும் தலைவன். (4)
2.துணை ரசமா? மரியாதையா? (5)
3.துளசிதாசர் பேசிய துன்பம். (3)
4.மாமல்லன் மல் செய்யாது வந்த முதல்வனே வேங்கடத்தான்! (4)
10.இருக இருவிட விதூஷகன். (5)
12. பகை நடுவே உயிரற்று அண்டி வந்தால் கொண்டாட்டம்! (4)
14.தகுந்த பாட்டை முடிவில் தராசு. (4)
15.தாவஞ்சனம் கொடூரம். (3)
Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

செவ்வாய், 17 மார்ச், 2015

கலைமொழி -முத்து 73

இங்கு மறைந்துள்ள *செய்தியைக் கண்டு பிடிக்க வேண்டும்.
  
முதன்முறை முயல்வோர்,  உதாரணத்தோடு உள்ள முழு விளக்கத்திற்கு இங்கு பார்க்கவும்:    விவரமான செய்முறை விளக்கம் (http://muthuputhir.blogspot.com/2012/04/blog-post.html)


”முடித்துவிட்டேன்”  என்ற இடத்தில் தட்டினால்   உங்கள்  விடை அருகிலிருக்கும் பெட்டியில் வரும்.   அதைப் படிவம் எடுத்து பின்னூட்டம்மூலமோ, inamutham @ gmail.com என்ற விலாசத்திற்கு  மின் அஞ்சல் மூலமோ அனுப்பவும்.  

விடை அனுப்பியவர்கள் பெயர்ப் பட்டியல், சரியான விடை மற்றும் செய்தி பற்றிய சில சுவையான் தகவல்கள், மூலக் கட்டுரை/கவிதை விவரங்கள் பங்கேற்றவருடன் மட்டும் பகிர்ந்து கொள்ளப் படும்!நீங்களே கலைமொழி புதிரமைக்க :-
http://free.7host07.com/yosippavar/kalaimozhi/

இது போன்ற அனைத்து நண்பர்களின் வார்த்தை   விளையாட்டுக்கள் பற்றிய அறிவிப்புகளை  உடனடியாக அறிந்து கொள்ள : 
 https://groups.google.com/group/vaarthai_vilayaatu?hl=en    என்ற கூகிள் குழுமத்தில் இணைந்து  கொள்ளுங்கள்.


கலைமொழிப் புதிர் ஆர்வலரா?  இந்த கூகிள் “அப்” (App) உங்களுக்குப் பிடிக்கும்!
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ygames.yquotepuz

சனி, 7 மார்ச், 2015

குறுக்கெழுத்துப் புதிர் -- மார்ச் 2015-1

முதல் வருகையா?  இந்த அறிமுகத்தைப் பார்த்துவிட்டு வரவும்:
http://muthuputhir.blogspot.com/2014/11/blog-post_9.html

1.  கட்டங்களில் சாதாரண ஆங்கில ‘கீபோர்ட்’ விசைகளை உபயோகித்தே தமிழ் எழுத்துக்களை நிரப்ப முடியும். உதாரணமாக, ‘புதிர்’ என்று எழுதுவதற்கு ‘puthir’ என்று டைப் செய்ய வேண்டும். எந்த விசைக்கு எந்த எழுத்து என்ற விபரம் இந்தப் பக்கத்தின் இறுதியில் இருக்கிறது. 
2.  விடைகளை அனுப்பப் புதிர்க் கட்டங்களின் அடியில் உள்ள ‘Submit Answers’ என்ற ‘லிங்க்’-ஐ சொடுக்கவும். ஒரு கட்டத்தைத் தட்டினால், அந்தக் குறிப்புக்கான எல்லாக் கட்டங்களும் பளிச்சிடக் காணலாம். நீங்கள் தட்டிய கட்டம் குறுக்கு மற்றும் நெடுக்குக் குறிப்புகளுக்குப் பொதுவானதென்றால், மீண்டும் அந்தக் கட்டத்தில் தட்டினால், குறுக்கு அல்லது நெடுக்கு குறிப்புக்கு மாறும். செய்து பார்த்து உங்கள் எண்ணங்களை puthir(.)mayam(@)gmail(.)com. என்ற விலாசத்திற்கு அனுப்பவும்.

3.  வார்த்தைகளைத் தேட (விடை கண்டுபிடிக்க) இவை உதவும்: 
http://www.tamilvu.org/library/dicIndex.htm;
http://ta.wiktionary.org/wiki/
http://agarathi.com/index.php
http://dsal.uchicago.edu/dictionaries/fabricius/  
நிலாமுற்றம் தமிழ் அகராதி
நிலாமுற்றம் வழக்குச் சொல் அகராதி

நிலாமுற்றம் தொகைச் சொல் அகராதி
 
 
தமிழ் விக்கிபீடியா
(ஆங்கில) wikipedia 

 

இதுவரை விடைகள் அனுப்பியவர் பெயர் விவரம் பார்க்க:
http://tinyurl.com/xwordstatus

Comments:
மிக அருமை -- கோவிந்த் ராஜன்
அருமையான புதிராக்கம் -- தமிழ் 
Very interesting clues. Quite a few were challenging.  Congrats & thanks. Keep it up/  -- Parthasarathy  
A tough puthir. ..... the clues are challenging.
Thanks for a a very nice and interesting puthir.
-- Santhanam

pidiththavai:  6,9,14,15 -- வைத்தியநாதன் குறுக்கெழுத்துப் புதிர் -- மார்ச் 2015-1

குறுக்காக:
5.மாவட்டம் காண வந்தேனிங்கு. (2)
6.கவி முதல் போய் கொடை முதல் சேர்ந்த புனையாக்கம் களிறுக்குண்டு. (6)
7.தங்கமா செப்பினமா?(4)
8.அகங்காரமிகும் ஆயுதம். (3)
9.முற்றுப்பெறா இசைக் கருவி பசிக்குதவும். (3)
11.குற்றமற்ற மாலா முதலில் சிரித்தாள். (3)
13.உபசார வார்த்தை சொல்லி அரவணைக்க பாம்பு மறையும். (4)
16.உளம் நிறைந்த இரு மெல்லியலாரைத் தொடர்ந்து கலங்கிய மாந்தர். (6)
17.கேட்க உதவுவதைச் சொல். (2)

நெடுக்காக:
1.மதனி பொன் கடைசேர்த்த ஆண்மகன். (4)
2.களைப்பாக மெய்மறந்த சன்மார்க்க தாதி(5)
3.தொகுக்க முடியாது குழம்புவது எளிது. (3)
4.தலைவன் புகழ் தரும் நரம்புக் கருவி. (4)
10.சிறிது இடை விட்டு வந்த நாண்முகம். (5)
12.சிறியது மனது பெரும்பாலும் பேச்சின் பாதி (4)
14.பீஷ்மர் பெற்ற ராணி கடைசியில் மேற்பார்வையாளர். (4)
15.பூத்தொடுப்பது வேண்டுதலை ஐரோப்பாவின் வடமேற்கே காணலாம். (3)
Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

ஞாயிறு, 1 மார்ச், 2015

கலைமொழி -முத்து 72

இங்கு மறைந்துள்ள *செய்தியைக் கண்டு பிடிக்க வேண்டும்.
  
முதன்முறை முயல்வோர்,  உதாரணத்தோடு உள்ள முழு விளக்கத்திற்கு இங்கு பார்க்கவும்:    விவரமான செய்முறை விளக்கம் (http://muthuputhir.blogspot.com/2012/04/blog-post.html)”முடித்துவிட்டேன்”  என்ற இடத்தில் தட்டினால்   உங்கள்  விடை அருகிலிருக்கும் பெட்டியில் வரும்.   அதைப் படிவம் எடுத்து பின்னூட்டம்மூலமோ, inamutham @ gmail.com என்ற விலாசத்திற்கு  மின் அஞ்சல் மூலமோ அனுப்பவும்.  

விடை அனுப்பியவர்கள் பெயர்ப் பட்டியல்  பார்க்க:
http://tinyurl.com/kalaimozistatus


பங்கேற்று ஊக்கமளித்த அனைவருக்கும் 
நன்றியுடன் பாராட்டுகள். 

நீங்களே கலைமொழி புதிரமைக்க :- http://free.7host07.com/yosippavar/kalaimozhi/

இது போன்ற அனைத்து நண்பர்களின் வார்த்தை   விளையாட்டுக்கள் பற்றிய அறிவிப்புகளை  உடனடியாக அறிந்து கொள்ள      
 https://groups.google.com/group/vaarthai_vilayaatu?hl=en   
என்ற கூகிள் குழுமத்தில் இணைந்து  கொள்ளுங்கள்.

பின்பற்றுபவர்கள்