சனி, 23 மே, 2015

குறுக்கெழுத்துப் புதிர் -- மே 2015-2 (முத்து-வைத்தியநாதன் கூட்டு முயற்சி)

குறுக்கெழுத்தில் இரண்டு வகை. ஒன்று நேரடியாக விடையை விளக்குவது, ஆங்கிலத்தில் இதற்கு Quick Clues என்று கூறுவார்கள். மற்றது, ஆளைக் குழப்பி திசை திருப்பி வெவ்வேறு கோணங்களில் தேட வைக்கும் வகை, ஆங்கிலத்தில் Cryptic Clues என்று கூறுகிறார்கள். ஆங்கிலத்தில் சுமார் எண்பது வருடங்களாக நன்கு வளர்ச்சியடைந்த பாணி இங்கு கையாளப்பட்டுள்ளது. முதல் வருகையா? இந்த அறிமுகத்தைப் பார்த்துவிட்டு வரவும்: http://muthuputhir.blogspot.com/2015/06/blog-post.html

1. கட்டங்களில் சாதாரண ஆங்கில ‘கீபோர்ட்’ விசைகளை உபயோகித்தே தமிழ் எழுத்துக்களை நிரப்ப முடியும். உதாரணமாக, ‘புதிர்’ என்று எழுதுவதற்கு ‘puthir’ என்று டைப் செய்ய வேண்டும். எந்த விசைக்கு எந்த எழுத்து என்ற விபரம் இந்தப் பக்கத்தின் இறுதியில் இருக்கிறது. 

2. விடைகளை அனுப்பப் புதிர்க் கட்டங்களின் அடியில் உள்ள ‘Submit Answers’ என்ற ‘லிங்க்’-ஐ சொடுக்கவும். ஒரு கட்டத்தைத் தட்டினால், அந்தக் குறிப்புக்கான எல்லாக் கட்டங்களும் பளிச்சிடக் காணலாம். நீங்கள் தட்டிய கட்டம் குறுக்கு மற்றும் நெடுக்குக் குறிப்புகளுக்குப் பொதுவானதென்றால், மீண்டும் அந்தக் கட்டத்தில் தட்டினால், குறுக்கு அல்லது நெடுக்கு குறிப்புக்கு மாறும். செய்து பார்த்து உங்கள் எண்ணங்களை puthir(.)mayam(@)gmail(.)com. என்ற விலாசத்திற்கு அனுப்பவும். 

3. வார்த்தைகளைத் தேட (விடை கண்டுபிடிக்க) இவை உதவும்: (அ) http://www.tamilvu.org/library/dicIndex.htm; (ஆ) http://ta.wiktionary.org/wiki/; (இ) http://agarathi.com/index.php; (ஈ) http://dsal.uchicago.edu/dictionaries/fabricius/; (உ) நிலாமுற்றம் தமிழ் அகராதி; (ஊ) நிலாமுற்றம் வழக்குச் சொல் அகராதி: (எ) நிலாமுற்றம் தொகைச் சொல் அகராதி; (ஏ) தமிழ் விக்கிபீடியா; (ஐ) (ஆங்கில) wikipedia 

இரசிகர்/பங்கேற்றவர் கூறிய கருத்துக்கள் :

குறுக்கெழுத்துப் புதிர் -- மே 2015-2

குறுக்காக:
5. இடையர் அரசன் . (2)
6. மூத்த பாண்டவனிடம் நீதியறிவு. (3,3)
7. முதலில் விட்ட பாரியாளை பெரும்பாலும் பெற்ற வாணிகன். (4)
8. ஒழுங்கு ரிஷபம் கொண்ட திட்டு. (3)
9. கிரந்தம் தவிர்த்த மலைமகள். (3)
11. இது சலிப்பே தரும் ; தேடி புத்தி நிதானமிழ. (3)
13. ரவி எதிர் வர சம்பத் பாதி வெறுப்புக் கொண்டான். (4)
16. முருகர் காணாத நிதி காதர் மறைத்த கலைஞர். (1,5)
17. வித விதமாய் திண்டாடு, (2)

நெடுக்காக:
1. சிற்றப்பர் ஏறக்குறைய சின்னயானை. (4)
2. சித்திரை முதல் பங்குனி வரை கண்ணன் பாட்டு. (5)
3. உறுமல் மாற்றி சீறாப் புலவர். (3)
4. திலகம் இட கரித்தூள் தரும். (4)
10. உண்மை விண் மனைவி மரணம் வலிவிழந்து கெட. (5)
12. எம்மை விட்டு கதறும் எண் சிதறும் ; வீரமாகும். (4)
14. இரையும் வாடகை. (4)
15. இருக்குமிடம் தெரியாது உயிர் நீக்கி மெய் போன ஒண்ணா காந்தும்? (3)
Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

சனி, 9 மே, 2015

குறுக்கெழுத்துப் புதிர் -- மே 2015-1

குறுக்கெழுத்தில் இரண்டு வகை. ஒன்று நேரடியாக விடையை விளக்குவது, ஆங்கிலத்தில் இதற்கு Quick Clues என்று கூறுவார்கள். மற்றது, ஆளைக் குழப்பி திசை திருப்பி வெவ்வேறு கோணங்களில் தேட வைக்கும் வகை, ஆங்கிலத்தில் Cryptic Clues என்று கூறுகிறார்கள்.

ஆங்கிலத்தில் சுமார் எண்பது வருடங்களாக நன்கு வளர்ச்சியடைந்த பாணி இங்கு கையாளப்பட்டுள்ளது.
 


முதல் வருகையா? இந்த அறிமுகத்தைப் பார்த்துவிட்டு வரவும்: http://muthuputhir.blogspot.com/2015/06/blog-post.html

1. கட்டங்களில் சாதாரண ஆங்கில ‘கீபோர்ட்’ விசைகளை உபயோகித்தே தமிழ் எழுத்துக்களை நிரப்ப முடியும். உதாரணமாக, ‘புதிர்’ என்று எழுதுவதற்கு ‘puthir’ என்று டைப் செய்ய வேண்டும். எந்த விசைக்கு எந்த எழுத்து என்ற விபரம் இந்தப் பக்கத்தின் இறுதியில் இருக்கிறது. 

2. விடைகளை அனுப்பப் புதிர்க் கட்டங்களின் அடியில் உள்ள ‘Submit Answers’ என்ற ‘லிங்க்’-ஐ சொடுக்கவும். ஒரு கட்டத்தைத் தட்டினால், அந்தக் குறிப்புக்கான எல்லாக் கட்டங்களும் பளிச்சிடக் காணலாம். நீங்கள் தட்டிய கட்டம் குறுக்கு மற்றும் நெடுக்குக் குறிப்புகளுக்குப் பொதுவானதென்றால், மீண்டும் அந்தக் கட்டத்தில் தட்டினால், குறுக்கு அல்லது நெடுக்கு குறிப்புக்கு மாறும். செய்து பார்த்து உங்கள் எண்ணங்களை puthir(.)mayam(@)gmail(.)com. என்ற விலாசத்திற்கு அனுப்பவும். 

3. வார்த்தைகளைத் தேட (விடை கண்டுபிடிக்க) இவை உதவும்: (அ) http://www.tamilvu.org/library/dicIndex.htm; (ஆ) http://ta.wiktionary.org/wiki/; (இ) http://agarathi.com/index.php; (ஈ) http://dsal.uchicago.edu/dictionaries/fabricius/; (உ) நிலாமுற்றம் தமிழ் அகராதி; (ஊ) நிலாமுற்றம் வழக்குச் சொல் அகராதி: (எ) நிலாமுற்றம் தொகைச் சொல் அகராதி; (ஏ) தமிழ் விக்கிபீடியா; (ஐ) (ஆங்கில) wikipedia 

இரசிகர்/பங்கேற்றவர் கூறிய கருத்துக்கள் :
மிக அருமையான புதிர், நல்ல பொழுதுபோக்காகவும், சிந்திக்கத் தூண்டியதாகவும் இருக்கிறது. -- நாராயணன் ராமய்யா
ரசித்தவை:--- நெ 1 ஒருவருடம்., கு 9 நடிகவேள் மகன், கு.3. வீட்டை கொண்டு செல்வது. குழப்பியவை:-- கு.7 நெ 4 சிரிக்க வைத்தது :-- சேர்ந்த மனைவி. மொத்தத்தில் அருமையான சுவாரஸ்யமான புதிர் . சந்தானம்
குறுக்கெழுத்துப் புதிர் -- மே 2015-1

குறுக்காக:
5.கிண்டலடிக்க எழுந்தருள்க! (2)
6.அழித்தொழித்த படல் அழித்தவழித்த தொழில் - நிழலை நிஜமாக்கும். (6)
7.முடிவற்ற பெயர் முடிவற்ற மறைவு. (4)
8.சிசு மாறிய முட்டையா? மலையூற்றா? (3)
9.நடிகவேள் மகன் அடக்கிய பெரும் சேரி. (3)
11.சுபிட்சத் தொடக்கம் தொடரும் சிவந்த பசு மானில முதல் பெண் முதலமைச்சர். (3)
13.மேலும் மேலும் இடை விட்டு இடை விட்டு வளர வளர. (4)
16.கைக்குப் பின் கோபமா? கிராமியக் கலையா? (6)
17.வடமொழி உருளை பின் வாங்கியது. (2)

நெடுக்காக:
1.ஓராண்டு உள்ளம் விரும்பி பாதி பாதி சொல்லி (4)
2.பசுதானமா? நன்றே நிறைவேறியதா? (5)
3.நகர இடைநீக்கிய நகத்தை வீட்டோடு கொண்டு செல்லும். (3)
4.நடு நாடி மலையூற்றினுள்ளே பார்வை(4)
10.விரிவாக முதல் வரிசையில் விக்டர், வரதன், ரங்கன், மாதவ், கறீம். (5)
12.சேர்ந்த முதல் மனைவி வீண். (4)
14.சொல்லூறும் வரலாறு கூறும் இராசாளி. (4)
15.அடித்து படல். (3)
Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

பின்பற்றுபவர்கள்