சனி, 3 மார்ச், 2018

சொலகலை 63: மார்ச் 3, 2018

குறிக்கோள்:

கலைந்திருக்கும் எழுத்துக்களைச் சீர்ப் படுத்தி சொற்களை வெளிப்படுத்த வேண்டும். மூலச்சொற்களிலிருந்து, இறுதி விடைக்கான எழுத்துக்கள் எடுக்க வேண்டும்.  மற்றொரு முறை எழுத்துக்களைச் சீர்ப்படுத்தி இறுதி விடை கண்டுபிடிக்க வேண்டும்.  உங்கள் இறுதி விடை கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் துப்பு/தடையத்திற்குப் (clue line) பொருந்த வேண்டும்!

படிப்படியாக:

1.  ஒவ்வொரு வரியிலும் உள்ள எழுத்துக்களைச் சீர்ப்படுத்தி, மூலச்சொற்களை வெளிப்படுத்தவும்.
          குறிப்பு:  ஒரே வரியில் இரண்டு எழுத்துக் கட்டங்களைத் தட்டினால், அந்த    எழுத்துக்கள் இடம் பெயர்வதைக் காணலாம்.)
2.  பொருள் பொதிந்த சொற்கள் கிடைத்தபின் "இறுதி விடைக்கான எழுத்துக்கள்" என்ற வரியை அழுத்துங்கள். இப்பொழுது இறுதி விடைக்கான எழுத்துக்கள் மட்டும் கீழே உள்ள  கட்டங்களுக்கு வந்துவிடும்.
3.  அந்த எழுத்துக்களையும் ஒழுங்குபடுத்தி,  கொடுக்கப்பட்டிருக்கும்  துப்புக்குப் (க்ளூவுக்குப்) பொருத்தமான விடையை வெளிப்படுத்தவும்.
துப்பு /தடயம் (clue): 
கீரை விதைப்பதேன்? கீழோர் மேலோரைச் சுற்றுவதேன்?
4.  “முடித்துவிட்டேன்" என்ற சொல்லை அழுத்தி, நீங்கள் கண்டுபிடித்த விடை எதிரில் உள்ள பெட்டியில் இருக்கும். 
5.   கண்டுபிடித்த விட யைப் பிரதி எடுத்து, பின்னூட்டம் (Post Comment) மூலம்,  அனுப்பவும்.

கவனிக்கவும்:  கண்டு பிடித்த அனைத்துச் சொற்களும் விடையில் இருக்க வேண்டும்.

மூலச்சொற்கள்:


1.
2.
3.
4.


துப்பு /தடயம் (clue): 
கீரை விதைப்பதேன்? கீழோர் மேலோரைச் சுற்றுவதேன்?

5 கருத்துகள் :

 1. இந்த கருத்து ஆசிரியரால் அகற்றப்பட்டது.

  பதிலளிநீக்கு
 2. இந்த கருத்து ஆசிரியரால் அகற்றப்பட்டது.

  பதிலளிநீக்கு
 3. இது வரை சரியான விடைகள் அனுப்பினவர்: 1. ராமராவ் 2. ஆர். நாராயணன் 3. சாந்தி நாராயணன் 4. மீ. பாலு

  பதிலளிநீக்கு
 4. இது வரை சரியான விடைகள் அனுப்பினவர்: 1. ராமராவ் 2. ஆர். நாராயணன் 3. சாந்தி நாராயணன் 4. மீ. பாலு 5. சுதா ரகுராமன்

  பதிலளிநீக்கு
 5. இது வரை சரியான விடைகள் அனுப்பினவர்: 1. ராமராவ் 2. ஆர். நாராயணன் 3. சாந்தி நாராயணன் 4. மீ. பாலு 5. சுதா ரகுராமன் 6. நல்ல சினிமா

  பதிலளிநீக்கு

பின்பற்றுபவர்கள்