செவ்வாய், 12 மார்ச், 2013

கூட்டெழுத்துப் புதிர்

அம்புக்குறியில் (சிவப்பு, பெரிய எழுத்தில்) துவங்கி பாதை நெடுகிலும் பின்னோக்கியும் முன்னோக்கியும் சென்று மறைந்திருக்கும் பழமொழி/பொன்மொழி/திருக்குறள்/பாடல் வரி கண்டு பிடிக்க வேண்டும். சில எழுத்துக்கள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட முறை பயன்படுத்தப்படுவனவாகும்.

விடையை பின்னூட்டத்திலோ, மின்கடிதம் (inamutha@gmail.com) மூலமோ அனுப்பவும்.


2 கருத்துகள் :

பின்பற்றுபவர்கள்