புதன், 18 ஏப்ரல், 2012

2Ble Scramble - Muthu 1


You may be familiar with Word Scramble puzzle. Here is just an online version.
First you have to order the 6 scrambled words which are names of cities in India.  You can just click and swap the letters right here online.   Click any 2 letters in a row and see them swapped!  Once you find and order all these words, click "Refresh Final Answer Boxes.  Now you get some letters for one more scrambled word. You have to arrange it to get a proper answer for the given clue. Finally press "Completed" button. Now all your answers will appear in adjacent box. You can copy/paste, in comments or mail me to inamutham@gmail.com

Have fun!!!


(Thanks to Yosipavar for the software at http://free.7host07.com/yosippavar/solkalai//puzzle.asp)


1.
2.
3.
4.
5.
6.


oldest palindrome in the English language

2 கருத்துகள் :

  1. Yosippavar, Nagarajan,

    Thanks for participating. Your answers were correct. Congratulations!

    பதிலளிநீக்கு
  2. 10அம்மா, சின்ன கனி, கவி:

    விடைகள் கிடைத்தன. சரியாக இருந்தன. நன்றியுடன் வாழ்த்துக்கள்.

    பதிலளிநீக்கு

பின்பற்றுபவர்கள்