திங்கள், 28 மே, 2012

2ble Scamble - Muthu 4

You may be familiar with Word Scramble puzzle. Here is just an online version.


First you have to order the 7 scrambled words which are names of common fruits.  You can just click and swap the letters right here online.   Click any 2 letters in a row and see them swapped!  Once you find and order all these words, click "Refresh Final Answer Boxes".  Now you get some letters for one more scrambled word. You have to arrange (unscramble) these to get a proper answer for the given clue. Finally press "Completed" button. Now all your answers will appear in the adjacent box. You can copy/paste in comments or mail your answers to inamutham@gmail.com
If you so prefer, you may work manually with paper and pen and send your response by email.

Have fun!!!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.


counselor? commercial eyeshade?

(Puzzle creator software: http://free.7host07.com/yosippavar/solkalai//puzzle.asp)

Answer to 2ble scramble - Muthu 3:  behind bars  (in prison)
Participants:  பூங்கோதை, நாகராஜன், யோசிப்பவர், 10அம்மா.


2 கருத்துகள் :

  1. பூங்கோதை, ஹுஸைனம்மா,

    விடைகள் யாவும் சரி! வாழ்த்துக்கள்.

    பதிலளிநீக்கு
  2. 10அம்மா, சின்ன கனி,

    Congratulations! Your answers are all correct.

    பதிலளிநீக்கு

பின்பற்றுபவர்கள்