புதன், 13 மார்ச், 2013

மறைகுறியீடு - 1

 ஒரு சுருக்கமான செய்தி பரஸ்பர மாற்றுக் குறியீடு (உ-ம்: க வர்க்கத்திற்கு ர வர்க்கம் மாற்றுக் குறியாக இருந்தால், ர வர்க்கத்திற்கு க வர்க்கம் மாற்றுக் குறியாக இருக்கும்) பயன்படுத்தி குறியீட்டு மொழியில் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது.  மறைசெய்தியைக் கண்டு பிடித்து, தங்கள் மேன்மையான கருத்துக்களுடன் பின்னூட்டம் மூலமோ, மின்மடல் (inamutham@gmail.com) மூலமோ அனுப்பவும்.                                               

ரீஙிபார ஒசாஞாஙுரங் (சீனிவாச இராமானுசன்)

ரீஙிபார ஒசாஞாஙுரங் (ழிரஞ்வச் 22, 1887 - ஆவ்சத் 26, 1920) ஔதயல்லை பிகய்யர் ரெக்ல இவ்வசிக வெசுஞ் யநில ஞேலை. ஒபச் லஞிட் ணாழ்ழிதுற்ற ஓசோழ்ழித் விளண்லாச். 

நேரமிருந்தால், விரும்பினால் தொடராவும்:

ஒபசுழைக லண்லைகாச் யுஞ்வயோநஞ் ரீஙிபாரக்கன்யாச், லாகாச் ஓசோழு யோஞறல்லஞ்ஞாற். ஒசாஞாஙுரச் 33 எயபை ஞுழிகுஞ் ஞுங்ஙசே ஒ ளண்லுபிழ்ழாச். ஒபச் 1914 ஞுலத் 1918 ஞுழிக ஔற்ற ரித  ஏந்ழுயறிதேகே 3000ய்யுஞ் எலியஞாங வுலுய் யநிலல் லேள்ளன்யறைய் யந்ழுவிழில்லாச்.

கருத்துகள் இல்லை :

கருத்துரையிடுக

பின்பற்றுபவர்கள்