செவ்வாய், 9 ஏப்ரல், 2013

குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - முத்து- 2013_5

இந்த மாதிரி தமிழ்க் குறுக்கெழுத்துப் புதிர்கள் உங்களுக்குப் புதிதென்றால் இங்கே சென்று திரு. வாஞ்சிநாதனின் அருமையான விளக்கத்தைப் படிக்கவும். இந்தக் கட்டங்களில் சாதாரண ஆங்கில ‘கீபோர்ட்’ விசைகளை உபயோகித்தே தமிழ் எழுத்துக்களை நிரப்ப முடியும். உதாரணமாக, ‘புதிர்’ என்று எழுதுவதற்கு ‘puthir’ என்று டைப் செய்ய வேண்டும். எந்த விசைக்கு எந்த எழுத்து என்ற விபரம் இந்தப் பக்கத்தின் இறுதியில் இருக்கிறது. விடைகளை அனுப்பப் புதிர்க் கட்டங்களின் அடியில் உள்ள ‘Submit Answers’ என்ற ‘லிங்க்’-ஐ சொடுக்கவும். 

ஒரு கட்டத்தைத் தட்டினால், அந்தக் குறிப்புக்கான எல்லாக் கட்டங்களும் பளிச்சிடக் காணலாம்.  நீங்கள் தட்டிய கட்டம் குறுக்கு மற்றும் நெடுக்குக் குறிப்புகளுக்குப் பொதுவானதென்றால், மீண்டும் அந்தக் கட்டத்தில் தட்டினால், குறுக்கு அல்லது நெடுக்கு குறிப்புக்கு மாறும்.  செய்து பார்த்து உங்கள் எண்ணங்களை puthirmayamgmailcom என்ற விலாசத்திற்கு அனுப்பவும்.

வார்த்தைகளைத் தேட இவை உதவலாம் :  

http://www.tamilvu.org/library/dicIndex.htm
http://agarathi.com/index.php
http://dsal.uchicago.edu/dictionaries/tamil-lex/

குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - முத்து- 2013_5 <!--Generated by PuthirMayam Crossword Builder Tue Apr 09 2013 08:32:07 GMT-0400 (Eastern Daylight Time)

This is a web based solver for Tamil crosswords that lets you directly type Tamil characters using an English keyboard. For example, for "புதிர்", type "puthir". You click on a cell to highlight the word. If a cell is part of both across and down clues, when you click again, it toggles the highlighting. Play with it and send your feedback to puthirmayamgmailcom.


குறுக்காக:
1.  நூறு குழி நிலம் கை கொடுத்த தட்சிணை (4)
5.  காச்சிய வரம் தரும் கட்டுமஸ்தான உடல் (7)
7.  புனைதல் தனை இழந்து சுந்தரி பாதி திரும்பி நுழைந்து அறிந்துகொள்ளுதல் (4)
8.  எறும்பாய் எல்லைகளில் வெண்ணிலா முதல் யாழ் ஈறாக எல்லாம் கொண்ட வெளி (5)
9.  சீனாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் இடையே சிக்கி உள்ளதும், உள்ளது இல்லாததும் இந்த இந்திய மாகாணம் (4)
11.  சரோ மறைந்த மானசரோவர் கரைகளில் நிற்கும் மாந்தர் (4)
12.  ராக்கம்மா சுதன் சும்மா இராமல் தேவரை எதிர்த்தான் (5)
14.  கொட்டு மழை கொட்ட கையால் மூடிக்கொள்ள முடியாது. உள்ளே இருப்பது மழையைத் தடுக்கும் (4)
16. ஆதவன் உதிக்குமிடம் மக்கள் மறைய மனமகிழவாக்கும் (4,3)
18.  புயல் விழுங்கிய கடை கடை மாலை (4)

நெடுக்காக:
1.  காக்க அணிவது (3)
2.  கைவயம்  இடை சல்லி சேர்ந்தால் வீடுபேறு கிடைக்கும்! (5)
3.  கூட முடியா விற்கொடியோன் (2)
4.  நம் சர்மா வாழ்க என்பதை ஸ்வரங்கள் விட்டுச் சொல்லி திருவாய்மொழி அருளியவரை வெளிப்படுத்து (6)
6.  பொற்காசு முடிவின்றிக் கொள்ளும் (3)
8.   வெட்டி இடை வெட்டி எடுக்கும் வேட்டு (2) 
9.  ஞான கர்வமா ? சாளுக்கிய நரேந்திராவின் மனைவியா? (6)
10.  கோமான் இடை குறைந்தாலும் அரசன் (2)
11.  பாதிரி மானுடன் சேர்ந்த கொம்பு (5)
13.  சுழலத் தக்க பாரம்பரிய நடனம் வட இந்தியாவில் தோன்றியது (3)
15.  (என்) வசம் தேங்காய்ப் பாதி (3)
17.  சேர்க்கப் பெயர் அழிக்க வினை (2)
Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ

நகல் அனுப்புக
-->

கருத்துகள் இல்லை :

கருத்துரையிடுக

பின்பற்றுபவர்கள்