புதன், 9 அக்டோபர், 2013

குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - முத்து 2013-10

இந்த மாதிரி தமிழ்க் குறுக்கெழுத்துப் புதிர்கள் உங்களுக்குப் புதிதென்றால்  இங்கே (http://www.sparthasarathy.com/crosswords/tamilcwintro.html) சென்று திரு. வாஞ்சிநாதனின் அருமையான விளக்கத்தையும், இங்கு (http://tinyurl.com/Introtoxwordsbypartha) உள்ள திரு. பபார்த்தசாரதியின் அருமையான விளக்கத்தையும்  படிக்கவும். இந்தக் கட்டங்களில் சாதாரண ஆங்கில ‘கீபோர்ட்’ விசைகளை உபயோகித்தே தமிழ் எழுத்துக்களை நிரப்ப முடியும். உதாரணமாக, ‘புதிர்’ என்று எழுதுவதற்கு ‘puthir’ என்று டைப் செய்ய வேண்டும். எந்த விசைக்கு எந்த எழுத்து என்ற விபரம் இந்தப் பக்கத்தின் இறுதியில் இருக்கிறது. விடைகளை அனுப்பப் புதிர்க் கட்டங்களின் அடியில் உள்ள ‘Submit Answers’ என்ற ‘லிங்க்’-ஐ சொடுக்கவும். ஒரு கட்டத்தைத் தட்டினால், அந்தக் குறிப்புக்கான எல்லாக் கட்டங்களும் பளிச்சிடக் காணலாம். நீங்கள் தட்டிய கட்டம் குறுக்கு மற்றும் நெடுக்குக் குறிப்புகளுக்குப் பொதுவானதென்றால், மீண்டும் அந்தக் கட்டத்தில் தட்டினால், குறுக்கு அல்லது நெடுக்கு குறிப்புக்கு மாறும். செய்து பார்த்து உங்கள் எண்ணங்களை puthirmayamgmailcom என்ற விலாசத்திற்கு அனுப்பவும்.
வார்த்தைகளைத் தேட இவை உதவலாம் :
http://www.tamilvu.org/library/dicIndex.htm
http://agarathi.com/index.php
http://dsal.uchicago.edu/dictionaries/fabricius/

This is a web based solver for Tamil crosswords that lets you directly type Tamil characters using an English keyboard. For example, for "புதிர்", type "puthir". You click on a cell to highlight the word. If a cell is part of both across and down clues, when you click again, it toggles the highlighting. Play with it and send your feedback to puthirmayamgmailcom.


குறுக்காக:
5.சிங்கம் புலி காண மகான் தலை மறைவு (2)
6.நான்கு உழக்கு உறைப்பு முகப்பரு நீக்கும் (6)
7.கோபம் கொள்ளும் தெய்வம் ஊர் எல்லயில் இருக்கும் (4)
8.இறுதி வில் முன் சென்ற போர்ப்படை சேது கட்ட உதவியது (3)
9.தையல் செய்த காலற்ற மரவினைஞர் (பேச்சு வழக்கு)(3)
11.வருத்தம் நீக்கி உதவத் தரும் கை தோடர்களிடமிருந்து வாங்கியது! (3)
13.மறுக்க மாட்டார் பொற்கொல்லர். (4)
16.நடிகை வடக்கை ஒரு கை மறைப்பது சீர்குலைந்த நடத்தை. (6)
17.தப்பு (செய்து) தப்பு. (2)

நெடுக்காக:
1.மின்னியது கொடிமின்னல்! கொடியதுன்னல் வேண்டா, கலங்கிடும் சிறு பூச்சியே! (4)
2.அளவற்ற குதிரை நுழைந்த பின்னும் அளவற்ற(து) (5)
3. தண்ணீரும் கொள்ளும்; கண்ணீரும் தள்ளும்! (a) 3. நாதர் விட்ட தூதர் நாக்கு கண்ணீரில் முடியும்!(3)
4.மத்யமம் சுற்றும் உலகம் தென் சென்னையில் உண்டு (4)
10.சரிதலைத் தொடரும் இளைய சகோதரியா? காலணியா? (5)
12.வீணான ஊன்று கோல் (4)
14.வீண் ஆடம்பர நாடாக தலைவரின்றி இடையில் கிளம்பியது குழப்பம்! (4)
15.“இசைக் குயில்” தாயின் ஆறுமுகம் தவிர்த்த உருவம். (3)
Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

1 கருத்து :

  1. K. R. Santhanam said: A very good crossword with interesting clues. The answer to 3Dn may either be naakku or sukku.
    Reply: பாராட்டுக் குறிப்புக்கு நன்றி.

    3. நெடுக்கு: உங்கள் யூகங்களைத் தவிரவும் ஒரு அதிகப் பொருத்தமுள்ள விடை உண்டு. இது ஒரே சொல் ஆனால் இரண்டு பொருள் கொண்டது. நாக்கு: தண்ணீர் கொள்ளுமா?

    பதிலளிநீக்கு

பின்பற்றுபவர்கள்