ஞாயிறு, 20 அக்டோபர், 2013

குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - முத்து 2013-நவம்பர்

இந்த மாதிரி தமிழ்க் குறுக்கெழுத்துப் புதிர்கள் உங்களுக்குப் புதிதென்றால்  இங்கே (http://www.sparthasarathy.com/crosswords/tamilcwintro.html) சென்று திரு. வாஞ்சிநாதனின் அருமையான விளக்கத்தையும், இங்கு (http://tinyurl.com/Introtoxwordsbypartha) உள்ள திரு. பபார்த்தசாரதியின் அருமையான விளக்கத்தையும்  படிக்கவும். இந்தக் கட்டங்களில் சாதாரண ஆங்கில ‘கீபோர்ட்’ விசைகளை உபயோகித்தே தமிழ் எழுத்துக்களை நிரப்ப முடியும். உதாரணமாக, ‘புதிர்’ என்று எழுதுவதற்கு ‘puthir’ என்று டைப் செய்ய வேண்டும். எந்த விசைக்கு எந்த எழுத்து என்ற விபரம் இந்தப் பக்கத்தின் இறுதியில் இருக்கிறது. விடைகளை அனுப்பப் புதிர்க் கட்டங்களின் அடியில் உள்ள ‘Submit Answers’ என்ற ‘லிங்க்’-ஐ சொடுக்கவும். ஒரு கட்டத்தைத் தட்டினால், அந்தக் குறிப்புக்கான எல்லாக் கட்டங்களும் பளிச்சிடக் காணலாம். நீங்கள் தட்டிய கட்டம் குறுக்கு மற்றும் நெடுக்குக் குறிப்புகளுக்குப் பொதுவானதென்றால், மீண்டும் அந்தக் கட்டத்தில் தட்டினால், குறுக்கு அல்லது நெடுக்கு குறிப்புக்கு மாறும். செய்து பார்த்து உங்கள் எண்ணங்களை puthirmayamgmailcom என்ற விலாசத்திற்கு அனுப்பவும்.
வார்த்தைகளைத் தேட இவை உதவலாம் :
http://www.tamilvu.org/library/dicIndex.htm
http://agarathi.com/index.php
http://dsal.uchicago.edu/dictionaries/fabricius/ குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - முத்து 2013-நவம்பர்

This is a web based solver for Tamil crosswords that lets you directly type Tamil characters using an English keyboard. For example, for "புதிர்", type "puthir". You click on a cell to highlight the word. If a cell is part of both across and down clues, when you click again, it toggles the highlighting. Play with it and send your feedback to puthirmayamgmailcom.


குறுக்காக:
3. கச்சியில் மரியாதை இல்லாது அழைக்கப்பட்ட இராமாவதாரம் ஆசிரியர். (5)
6. மாதம் பதினொன்றில் கணவன் மனைவி (4)
7. அந்தம் இல்லா அம்மணி தந்தாரு கைக்கலங்காரம். (4)
8. ஒரு கொம்பும் ஒரு காலும் இழந்த உப பக்கவாத்தியம் கள்ளருக்கு ஆயுதம்! (6)
13. பால் விட்டுப் பதம் பார்த்தால் பொருள் கிடைக்கும். (6)
14. சிறுபருவத்தின் மறைந்த சிறுவன் பஞ்சு. (4)
15. ராஜ்ய பரிபாலனம் செய்ய பாதி அரவம் பாதி சாளரம் வேண்டும். (4)
16. நூறுக்குள்ளே பாதி நிம்மதி இருக்க உடன்பாடு. (5)

நெடுக்காக:
1. பக்கம் இரண்டில் தங்கிய முதல்வன் பெற்ற பரிசு. (5)
2. பாதி இரத்தினம் தொடர திரும்பிய பசு நல்ல நாள் காட்டும் (5)
4. கல் நடுவே இடைஇல்லா மரம் ஏறக் காதணி கிட்டும் (4)
5. நிலைநாட்டு முன்னே குதிரை வர அறுபதில் ஒன்று தெரியும். (4)
9. முக்கனியில் ஒன்றைச் சுற்றி மல்யுத்த மேடை வைத்தால் காமதேனு! (3)
10. மறுமொழி தரும் திசை (5)
11. தட்டுகிட்டும் (தடுமாறும்) தலை போன வேதாளம் இடையே வாலிழந்த பாம்பு ஏறிவரும். (5)
12. செய்தி திரட்டுபவர் அஃறிணையாகி எழுதுவது. (4)
13. அழுந்தாத, முடியாத பதவி சூழ்ந்த அரைத் தியாகம். (4)
Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

கருத்துகள் இல்லை :

கருத்துரையிடுக

பின்பற்றுபவர்கள்