சனி, 21 பிப்ரவரி, 2015

குறுக்கெழுத்துப் புதிர் -- ஃபிப்ரவரி 2015-2

முதல் வருகையா?இந்த அறிமுகத்தைப் பார்த்துவிட்டு வரவும்:
http://muthuputhir.blogspot.com/2014/11/blog-post_9.html

கட்டங்களில் சாதாரண ஆங்கில ‘கீபோர்ட்’ விசைகளை உபயோகித்தே தமிழ் எழுத்துக்களை நிரப்ப முடியும். உதாரணமாக, ‘புதிர்’ என்று எழுதுவதற்கு ‘puthir’ என்று டைப் செய்ய வேண்டும். எந்த விசைக்கு எந்த எழுத்து என்ற விபரம் இந்தப் பக்கத்தின் இறுதியில் இருக்கிறது. விடைகளை அனுப்பப் புதிர்க் கட்டங்களின் அடியில் உள்ள ‘Submit Answers’ என்ற ‘லிங்க்’-ஐ சொடுக்கவும். ஒரு கட்டத்தைத் தட்டினால், அந்தக் குறிப்புக்கான எல்லாக் கட்டங்களும் பளிச்சிடக் காணலாம். நீங்கள் தட்டிய கட்டம் குறுக்கு மற்றும் நெடுக்குக் குறிப்புகளுக்குப் பொதுவானதென்றால், மீண்டும் அந்தக் கட்டத்தில் தட்டினால், குறுக்கு அல்லது நெடுக்கு குறிப்புக்கு மாறும். செய்து பார்த்து உங்கள் எண்ணங்களை puthir(.)mayam(@)gmail(.)com. என்ற விலாசத்திற்கு அனுப்பவும்.இதுவரை விடைகள் அனுப்பியவர் பெயர் விவரம் பார்க்க:
http://tinyurl.com/xwordstatusComments:

எல்லா குறிப்புகளுமே வெகு அருமை.  வாழ்த்துக்களுடன்  வீ.ஆர்.  பாலகிருஷ்ணன் 
அருமையான புதிராக்கம்! -- தமிழ் 
liked very much the Clues for 6ac, 11ac, and 14dn. -- சந்தானம்
Interesting and challenging. Enjoyed all the clues.  -- பார்த்தசாரதி 
Very nice clues and some of them are very interesting too... Keep up the great work. --  Anbudan,  Nagarajan Appichigounder. 
புதிர் மிக அருமை. ரசித்து மகிழ்ந்தேன். -- கோவிந்த் ராஜன் 

 

ஃபிப்ரவரி 2015 - 2

This is a web based solver for Tamil crosswords that lets you directly type Tamil characters using an English keyboard. For example, for "புதிர்", type "puthir". You click on a cell to highlight the word. If a cell is part of both across and down clues, when you click again, it toggles the highlighting. Play with it and send your feedback to puthirmayamgmailcom.

இந்தப் புதிர் பற்றி தங்கள் மதிப்பீடு::

குறுக்காக:
5.கற்கண்டு ஓரங்களில் நஞ்சு! (2)
6.குளிர்ந்த தடாகம் யுகமாற்றத்தில் முருகன் கையில் (6)
7.முப்பது மதலை தப்ப விட்ட யானை முகாம். (4)
8.குலுக்கும் மினுக்குமிடத்தில் கைகொட்டிப் பாடியாடுவர். (3)
9.எது யாராவது சோரா முடிவின்றி இருக்கும்? (3)
11.வழிபாடு பூனை வலம் வந்த சகரம் (3)
13.வழி சொல்ல முடியாது கலங்கிய கருடன். (4)
16.வியாபித்த விரிந்த வடை(6)
17.சருகை இடை மறைத்த வருகை வழி.

நெடுக்காக:
1.சயனம் கொண்டு துன்புறுத்து. (4)
2. பல்லி வால் கொண்ட முதலையா? வியாபாரம் தொடங்கப் பணம் இல்லையா? (5)
3.கோரிடாது கொடுக்கும் கருவி - காம்பு குலத்தைக் கெடுக்கும். (3)
4.ஒன்று சேர்ந்த சோறு அனுகூலம் (4)
10.வெந்து முடிவில் சத்தம் போடுதல் பாகலின் குணம். (5)
12.குதிரை மேல் பயணித்தால் சரிவாயா? (4)
14.பதி சுற்றக் கவர முடியாத காளி. (4)
15.பெறா பணியாரமா?(3)
Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

கருத்துகள் இல்லை :

கருத்துரையிடுக

பின்பற்றுபவர்கள்