சனி, 13 ஜூன், 2015

குறுக்கெழுத்துப் புதிர் -- ஜூன் 2015-1

குறுக்கெழுத்தில் இரண்டு வகை. ஒன்று நேரடியாக விடையை விளக்குவது, ஆங்கிலத்தில் இதற்கு Quick Clues என்று கூறுவார்கள். மற்றது, ஆளைக் குழப்பி திசை திருப்பி வெவ்வேறு கோணங்களில் தேட வைக்கும் வகை, ஆங்கிலத்தில் Cryptic Clues என்று கூறுகிறார்கள். ஆங்கிலத்தில் சுமார் எண்பது வருடங்களாக நன்கு வளர்ச்சியடைந்த பாணி இங்கு கையாளப்பட்டுள்ளது. முதல் வருகையா? இந்த அறிமுகத்தைப் பார்த்துவிட்டு வரவும்: http://muthuputhir.blogspot.com/2015/06/blog-post.html

1. கட்டங்களில் சாதாரண ஆங்கில ‘கீபோர்ட்’ விசைகளை உபயோகித்தே தமிழ் எழுத்துக்களை நிரப்ப முடியும். உதாரணமாக, ‘புதிர்’ என்று எழுதுவதற்கு ‘puthir’ என்று டைப் செய்ய வேண்டும். எந்த விசைக்கு எந்த எழுத்து என்ற விபரம் இந்தப் பக்கத்தின் இறுதியில் இருக்கிறது. 

2. விடைகளை அனுப்பப் புதிர்க் கட்டங்களின் அடியில் உள்ள ‘Submit Answers’ என்ற ‘லிங்க்’-ஐ சொடுக்கவும். ஒரு கட்டத்தைத் தட்டினால், அந்தக் குறிப்புக்கான எல்லாக் கட்டங்களும் பளிச்சிடக் காணலாம். நீங்கள் தட்டிய கட்டம் குறுக்கு மற்றும் நெடுக்குக் குறிப்புகளுக்குப் பொதுவானதென்றால், மீண்டும் அந்தக் கட்டத்தில் தட்டினால், குறுக்கு அல்லது நெடுக்கு குறிப்புக்கு மாறும். செய்து பார்த்து உங்கள் எண்ணங்களை puthir(.)mayam(@)gmail(.)com. என்ற விலாசத்திற்கு அனுப்பவும். 

3. வார்த்தைகளைத் தேட (விடை கண்டுபிடிக்க) இவை உதவும்: (அ) http://www.tamilvu.org/library/dicIndex.htm; (ஆ) http://ta.wiktionary.org/wiki/; (இ) http://agarathi.com/index.php; (ஈ) http://dsal.uchicago.edu/dictionaries/fabricius/; (உ) நிலாமுற்றம் தமிழ் அகராதி; (ஊ) நிலாமுற்றம் வழக்குச் சொல் அகராதி: (எ) நிலாமுற்றம் தொகைச் சொல் அகராதி; (ஏ) தமிழ் விக்கிபீடியா; (ஐ) (ஆங்கில) wikipedia 

இரசிகர்/பங்கேற்றவர் கூறிய கருத்துக்கள்:

 
குறுக்கெழுத்துப் புதிர் -- ஜூன் 2015-1

குறுக்காக:
5.முத்திநிலையிலிருந்து பெண்பால் திரும்பிச் சென்றால் கிடைக்கும் வெற்றி. (2)
6.சென்னை வழக்கில் உட்புகுந்த பருத்துத் தடித்தவள் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உண்டு. (6)
7.பாட்டு அருகே வர குழம்பினாயோ அர்ச்சுனா! (4)
8.உற்றான் சுற்றிய காமன். (3)
9.கப்பலோட்டி நாரணன் துப்பு. (3)
11.வாழ்த்துக்கு எதிர் சாம்பசிவன் பாதிக் குழப்பம். (3)
13.பத்தின்பின்பத்து தரும் செய்யுள் அணிவகை. (4)
16.அன்று திரும்பிய முதல் நீக்கிய அதிசயபாத்திமா ருக்மணிக்குப் போட்டி. (6)
17.மதுரைப்பக்கம் இன்னொருமுறை இயந்திரம் . (2)

நெடுக்காக:
1.பாதி உறுத்த விழி துன்பம். (4)
2.எப்போதாவது தென்படும் அவர் பூமா! (5)
3.புண்ணியவுலகம் வேண்டுமா? முதலில் பசித்திரு, தனித்திரு, விழித்திரு. (3)
4.போகாத எதிர்த்தலைக்கொரு கரையான். (4)
10.பயமின்றி மார் தட்ட பறிபோன நாடு. (5)
12.பஞ்சாபகேசனைச் செல்லமாகக் கூப்பிட்டால் ஆடை கிடைக்கும். (4)
14.விருந்து பாதி குறை கண்மணி. (4)
15.விடாது செய்யும் சிறுவிலங்கு. (3)
Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

3 கருத்துகள் :

 1. மிகவும் அருமையாகக் குறிப்புகள் ஆக்கம் செய்துள்ளீர்கள். அனுப்பிய விடைகள் சரியானவையா?

  பதிலளிநீக்கு
  பதில்கள்
  1. பாராட்டுரைக்கு நன்றி. பங்கேற்று விடை அனுப்பியவருக்கு இ-மெயில் விலாசத்திற்கு சரியான விடைகளை அனுப்பி விடுவது என் வழக்கம். தங்களுக்கும் வந்து சேர்ந்திருக்கும்!

   நீக்கு
 2. Challenging. Not sure of 1,5 and 7 could not figure out 13 Liked 2,4 10 15
  -- வைத்தியநாதன்
  இம்முறை கொஞ்சம் அதிகமாகவே கடினமாக உள்ளது. 9 குறு ரசித்த குறிப்பு. துப்பு என்பது ஒரு வினைச்சொல்லாகச் சொன்னது ரசிக்கும்படி உள்ளது. 6.கு, வல்லி என்ற பதம் ஒரு கனபாடியைக் குறிக்கப் பயன்படுத்திய விதம் மிக ரசிக்கும்படி உள்ளது.
  -- ராமய்யா
  I liked the clues for 1dn, 6a,13ac.learnt new words 1dn and 13ac.
  -- சந்தானம்
  மிகவும் அருமையாகக் குறிப்புகள் ஆக்கம் செய்துள்ளீர்கள்.
  -- Ram

  பதிலளிநீக்கு

பின்பற்றுபவர்கள்