வெள்ளி, 26 ஜனவரி, 2018

வார இறுதிப் புதிர்த் தொகுப்பு: 27 ஜனவரி 2018

1. “விடுகதைப்” புதிர்:


முதல் முறை வருவோருக்கு/ புதிர் அவிழ்க்கும் வழி தெரிந்து கொள்ள:

 (அ)   திரு. பார்த்தசாரதியின் அருமையான விளக்கத்தை இங்கு  பார்க்கவும்: (http://tinyurl.com/Introtoxwordsbypartha) 
 (ஆ)   பொது வழிமுறைகள் (https://www.wikihow.com/Solve-a-Cryptic-Crossword) 

ஜனவரி 27, 2018 புதிர் குறிப்பு படிவச் சுட்டி காண:
https://goo.gl/forms/CxSd0BcvohMy9H7H3 ஜனவரி 26 புதிர் விடை, பங்கேற்றவர் விவரம் பார்க்க 
இங்கு செல்லவும்: https://goo.gl/N71uQt
 விடையை அனுப்பிய பின் சிறிது நேரத்தில் 
இங்கு (https://goo.gl/tGkkbc) சென்று பார்த்தால் 
 அது வரை விடை அளித்தவர்கள் பெயர்ப் பட்டியலும்,
(கடினமான புதிராக இருந்தால்) மேலதிகக் குறிப்பும் 
இருக்கும். 


2.  கலைமொழி  77: 


இங்கு மறைந்துள்ள *செய்தியைக் கண்டு பிடிக்க வேண்டும்.

முதன்முறை முயல்வோர்,  உதாரணத்தோடு உள்ள முழு விளக்கத்திற்கு 
இங்கு  பார்க்கவும்:   


ம்ச்யிப்றுலுத்த்துடா.மு
ழின்டாம்ழிள்விம்.மும்
துமைசெபோதுல்ப்டுயேம்ழு
த்க் ல்ப்செகீழ்நோக்கி

புதிர் அமைப்பும் குறிக்கோளும்:
கட்டங்களில் ஒரு செய்தி கலைத்துக் கொடுக்கப்படும்.   (மேலிருந்து  
கீழ்) மட்டும் கலைத்துக் கொடுக்கப்படும்.  மறைந்துள்ள 
(கலைக்கப்பட்ட )செய்தியில் ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட 
வாக்கியங்கள் இருக்கலாம்.  எழுத்துக்களை நெடுக்காக மட்டும் இடம் 
மாற்றி,  மறைந்துள்ள  செய்தியைக் கண்டு பிடிக்க வேண்டும்.

முக்கியக் குறிப்புகள்:


(முதல் முறை முயல்வோர் அல்லது முயன்று முடியவில்லை என்று 

ஒதுங்க நினைப்போர்  கவனத்திற்கு)

     1.   புதிர் எழுத்துக்களைக் கட்டங்களுடன் படி எடுத்து விடை கண்டு பிடிக்க வேண்டும்.  


கணினியில் செய்முறை வசதி திறன் உள்ளோர் (அநேகமாக எல்லோரும்!)
copy-paste பயன் படுத்தி document/spreadsheet படி எடுத்து விடை கண்டு பிடிக்கலாம்.  வசதி இல்லையென்றால் நேரடியாகப் print செய்தோ, தாளில் எழுதுகோல் கொண்டு படி எடுத்தோ விடை கண்டு பிடிக்கலாம்.

4 வரி எழுத்துக்களுடன் ஐந்தாவது வரி வெற்றுக் கட்டங்களுடன் இருப்பதைப்
பார்க்கவும்.  எழுத்துக்களை இடம் மாற்ற இந்தக் கட்டங்கள் உதவும்.

 இறுதி விடை இடமிருந்து வலமாகப் படிக்கப்படும்  மேலிருந்து 
கீழ் பற்றி அக்கறை இல்லை.

    2.   
இறுதி விடை இடமிருந்து வலமாகப் படிக்கப்படும்  மேலிருந்து 
கீழ் பற்றி அக்கறை மாற்றலாம்; 
இடையில் உள்ள வெற்றுக்  கட்டங்களைத்  தாண்டியும் மாற்றலாம்.   
வெற்றுக்  கட்டங்கள் வார்த்தை முடிவையோ,  வாக்கிய 
முடிவையோ குறிக்கும்.  அவற்றை  இடம் மாற்றக் கூடாது.

     3.  இந்த வகைப் புதிர்களை விடுவிக்க,  அடிப்படைத் தமிழ் இலக்கண 
அறிவே போதும்.  உதாரணமாக, மெய்  எழுத்துக்களும், சில உயிர்மெய் 
எழுத்துக்களும் சொல் முதலில் வாரா.   அதே போல் உயிர் எழுத்துக்கள்
சொல் இடையிலும், கடைசியிலும் வாரா.


உங்கள் விடையைப் பின்னூட்டம் (Post Comment) மூலமோ (என் விருப்பம்), மின்னஞ்சல் 
இ(ன்)னமுதம்: inamutham@ gmail)  மூலமோ அனுப்பவும்.


3.  சொல்கலை 62:

ஆங்கிலத்தில் Word Jumble (http://www.wordgames.com/en/daily-jumble.html) என்று
சொல்லப்படும் வார்த்தை விளையாட்டு, தமிழில்.

கோமாக்ம்
விதாக்குந்
கோராம்பு
ம்ற்பா
ணேனேலைமாண்
ன்த்
2. அர்த்தமுள்ள சொற்கள் கிடைத்தபின் மஞ்சள் நிறக் கட்டங்களில் தெரியும்
 இறுதி விடைக்கான எழுத்துக்களை கீழே  உள்ள கட்டங்களில் நிரப்பவும். 3. அந்த எழுத்துக்களையும் ஒழுங்குபடுத்தி, கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் 
துப்புக்குப்  (க்ளூவுக்குப்) பொருத்தமான விடையை வெளிப்படுத்தவும்.

இறுதி விடைக்கான துப்பு:  கதாசிரியர் சிறுபிள்ளை
இறுதி  விடை:


4. உங்கள் விடையைப் பின்னூட்டம் (Post Comment) மூலமோ (என் விருப்பம்), மின்னஞ்சல் 
இ(ன்)னமுதம்: inamutham@ gmail)  மூலமோ அனுப்பவும்.
கருத்துகள் இல்லை :

கருத்துரையிடுக

பின்பற்றுபவர்கள்