திங்கள், 9 பிப்ரவரி, 2015

முத்துவின் ஃபிப்ரவரி 2015 குறுக்கெழுத்துப் புதிர்

முதல் வருகையா?

இந்த அறிமுகத்தைப் பார்த்துவிட்டு வரவும்:
http://muthuputhir.blogspot.com/2014/11/blog-post_9.html

கட்டங்களில் சாதாரண ஆங்கில ‘கீபோர்ட்’ விசைகளை உபயோகித்தே தமிழ் எழுத்துக்களை நிரப்ப முடியும். உதாரணமாக, ‘புதிர்’ என்று எழுதுsவதற்கு ‘puthir’ என்று டைப் செய்ய வேண்டும். எந்த விசைக்கு எந்த எழுத்து என்ற விபரம் இந்தப் பக்கத்தின் இறுதியில் இருக்கிறது. விடைகளை அனுப்பப் புதிர்க் கட்டங்களின் அடியில் உள்ள ‘Submit Answers’ என்ற ‘லிங்க்’-ஐ சொடுக்கவும். ஒரு கட்டத்தைத் தட்டினால், அந்தக் குறிப்புக்கான எல்லாக் கட்டங்களும் பளிச்சிடக் காணலாம். நீங்கள் தட்டிய கட்டம் குறுக்கு மற்றும் நெடுக்குக் குறிப்புகளுக்குப் பொதுவானதென்றால், மீண்டும் அந்தக் கட்டத்தில் தட்டினால், குறுக்கு அல்லது நெடுக்கு குறிப்புக்கு மாறும். செய்து பார்த்து உங்கள் எண்ணங்களை puthir(.)mayam(@)gmail(.)com. என்ற விலாசத்திற்கு அனுப்பவும்.


இதுவரை விடைகள் அனுப்பியவர் பெயர் விவரம் பார்க்க:
http://tinyurl.com/xwordstatus


Comments:

ரசித்தவை 15, 10,4;  -- வைத்தியநாதன்
I always enjoy your puzzles and look forward for more.-- shanthi
An excellent crossword. The clues for 15dn and 17ac are really enjoyable. -- சந்தானம்
Challenging and interesting. Keep it up -- S. பார்த்தசாரதி
Very nice clues... Keep up the great work. -- நாகராஜன்
அருமையான புதிராக்கம் -- தமிழ்
1நெ, 6.குறு தெரியவில்லை.மற்றவை மிக நன்றாக உள்ளன. -- ராமையா நாராயணன்


 

ஃபிப்ரவரி 2015 குறுக்கெழுத்துப் புதிர்

This is a web based solver for Tamil crosswords that lets you directly type Tamil characters using an English keyboard. For example, for "புதிர்", type "puthir". You click on a cell to highlight the word. If a cell is part of both across and down clues, when you click again, it toggles the highlighting. Play with it and send your feedback to puthirmayamgmailcom.


இந்தப் புதிர் பற்றி தங்கள் மதிப்பீடு என்ன?:

குறுக்காக:
5.ஏழெட்டு காவலரில்பாதி தலைமைக் காவலர். (2)
6.கை குதிரை கட்டுமிடத்தில்; மனம் பரமன் உறைவிடத்தில். (6)
7.தீவாளி அறிந்து தீந்து போன புத்திசாலி. (4)
8.ஆடை முடிவில் வரிசையாக வருமே தங்க மாலை. (3)
9.கைராசி முனிவர் இருப்பிடம் திரும்பி வாயில் கதவு நுழைந்தது. (3)
11.உணவு(க்) கருமிகள் சென்ற பின் சாமிகள் தகரும். (3) . (3)
13.கல்யாணம் ஆன அடையாளம் வாசம் நிறை சாயங்காலம். (4)
16.கூத்தாடி போய் புத்தாண்டு துதிகூடிய புது வஸ்திரம் கொடுத்தான். (3,3)
17.கோபுர சிகரத்தில் அனுபவித்து மகிழ். (2)

நெடுக்காக:
1. வண்டிப்பாதை சென்னையில் அழைத்தே தலை போகப் பறி. (4) (புதிய சொல்)
2.இரு கரம் கொண்ட தலை இழந்த கோமாளி நல்ல தலைவன் சேர்க்கையில் ஆபரணம் நிறைந்த அரண்மனை. (5)
3.ரசம் கடைசியில் கொடுக்க ஒரு உலோகம். (3)
4.காலால் துவைக்க வந்த மிராசு வாய்குழற ராசு தப்பி பிட்டான்! (4)
10.அருவருப்பூட்டுமே குமணன் தலை மட்டுமே கேட்ட கதை. (5)
12.திரிந்த திரிந்த மதமாறிய மந்திரி. (4)
14.கால் கொண்ட நெடுமரம் பெருவருள். (4)
15.முதல் வரிசை எங்கும் துலங்கும் கைங்கரியம் இரண்டாம் பொருத்தம். (3)
Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக
ரசித்தவை 15, 10,4; -- வைத்தியநாதன் I always enjoy your puzzles and look forward for more.-- shanthi An excellent crossword. The clues for 15dn and 17ac are really enjoyable. -- சந்தானம் Challenging and interesting. Keep it up -- S. பார்த்தசாரதி Very nice clues... Keep up the great work. -- நாகராஜன் அருமையான புதிராக்கம் -- தமிழ் 1நெ, 6.குறு தெரியவில்லை.மற்றவை மிக நன்றாக உள்ளன. -- ராமையா நாராயணன்

2 கருத்துகள் :

 1. ரசித்தவை 15, 10,4; -- வைத்தியநாதன்

  I always enjoy your puzzles and look forward for more.-- shanthi

  An excellent crossword. The clues for 15dn and 17ac are really enjoyable. -- சந்தானம்

  Challenging and interesting. Keep it up -- S. பார்த்தசாரதி

  Very nice clues... Keep up the great work. -- நாகராஜன்

  அருமையான புதிராக்கம் -- தமிழ்

  பதிலளிநீக்கு
 2. 1நெ, 6.குறு தெரியவில்லை.மற்றவை மிக நன்றாக உள்ளன. -- ராமையா நாராயணன்
  Super! -- நாகமணி

  பதிலளிநீக்கு

பின்பற்றுபவர்கள்