சனி, 3 பிப்ரவரி, 2018

சொல்கலை - 61:


இது நாள் வரை சொல்கலை வகைப் புதிர்களை
(Wordscarmble/Scrabble - செம்மொழியாம் தமிழ் மொழியில்)
விளையாடி மகிழும்
அருமையான வாய்ப்பை இழந்தவர்களுக்கு:
புதிர் விடுவிக்கும் வழிமுறை - படிப்படியாக: http://muthuputhir.blogspot.com/2014/11/blog-post.html

அ.  கீழ்க்கண்ட கட்டங்களில் உள்ள எழுத்துக்களைச் சீர்ப் படுத்தி
        ஊர்ப் பெயர்களைக் கண்டு பிடிக்க வேண்டும்.


1.
2.
3.
4.
5.
6.


ஆ.    இங்கு வரும் எழுத்துக்களைச் சீர் செய்து இங்கு இருக்கும் ஒரு சட்டமன்றத் தொகுதியின் பெயரைக் கண்டு பிடிக்க வேண்டும்.
இ.   
 இ.  “முடித்துவிட்டேன்" என்ற சொல்லை அழுத்தி, நீங்கள் கண்டுபிடித்த விடையை எதிரில் உள்ள பெட்டியில் பார்க்கவும்.  அந்த விடையைப் 
பிரதி எடுத்து உங்கள் விடையைப் பின்னூட்டம் (Post Comment) மூலம் அனுப்பவும்.
இந்தப் புதிரின் தரத்தைப்பற்றியும், சிறப்படைய வழிகளையும், தங்களின் மேலான எண்ணங்களையும் பின்னூட்டம் மூலம் தெரியப்படுத்தவும்.

கருத்துகள் இல்லை :

கருத்துரையிடுக

பின்பற்றுபவர்கள்